U povodu ispraćaja dva uposlenika Biblioteke u penziju: Ljudi kao faktor uspješnosti svake institucije

U povodu ispraćaja dva uposlenika Biblioteke u penziju: Ljudi kao faktor uspješnosti svake institucije

U ponedjeljak, 19.09.2022. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu organiziran je ispraćaj u penziju za dva uposlenika Biblioteke, Nihada Njemčevića i Hamidu Karčić.

Nihad Njemčević je uposlenik koji je u Biblioteci radio od 1997. godine na poziciji knjižničara. Svoj radni vijek u Biblioteci proveo je uz knjige i bibliotečku građu o kojoj je pažljivo i sa velikom odgovornošću brinuo. Manje – više svaka knjiga od 100.000 jedinica i više, koliko ih trenutno ima u Biblioteci, je prošla kroz ruke Nihada Njemčevića. Među korisnicima i članovima Biblioteke ostao je zapamćen po ljubaznosti i uslužnosti, a među kolegama uposlenicima po svojoj velikoj pedantnosti i odgovornosti.

Mr. Hamida Karčić je u Biblioteci radila od 2002. godine na poziciji sekretara Biblioteke. Njen angažman u Biblioteci kao diplomiranog pravnika, a ujedno i magistra bibliotekarstva i informatičkih studija sa Međunarodnog islamskog univerziteta u Kuala Lumpuru je bio od posebnog značaja. Shodno tome kolegica Hamida je, zahvaljujući svom internacionalnom obrazovanju i iskustvu, davala veliki doprinos razvoju Biblioteke u ono što ona danas predstavlja, jednu modernu i svjetski poznatu i priznatu kulturno-naučnu instituciju. U svom radu u kolektivu i među kolegama bila je prepoznatljiva po vedrom duhu, komunikativnosti i, nadasve, po spremnosti na nesebičnu pomoć, razumijevanje, iskazivanje ljudske topline i merhameta.

Našim dragim kolegama smo zahvalni što su svojim radom i zalaganjem doprinijeli uspješnosti i dobrim rezultatima u radu Biblioteke. Želimo im puno zdravlja i lijepih godina u mirovini, uz nadu da će ova institucija uvijek ostati dio njihovih života.