Video snimci – Međunarodni naučni skup ”Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo”

Video snimci –  Međunarodni naučni skup ”Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo”

Međunarodni naučni skup „Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo“, 15.03.2018. godine, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo.

OTVARANJE (Moderator: Šahsena Đulović)
– Otvaranje izložbe „Djela Ahmeda Sudija Bošnjaka u rukopisnim zbirkama u BiH“ – Autor Osman Lavić
Pozdravna obraćanja:
– Direktor Gazi Husrev-begove biblioteke, mr. Osman Lavić
– Direktor Fondacije Mulla Sadra, dr. Ghobad Soleimani
– Direktor „Noor“ Microfilm Centra iz New Delhija, dr. Mehdi Khajeh Piri
– Uvodno izlaganje – Seyyed Ali Asghar Mirbagherifard

I SESIJA (Moderator: dr. Adnan Kadrić)
– Historijski kontekst pojave Ahmeda Sudija Bošnjaka / dr. Aladin Husić
– Čajniče u XVI stoljeću / mr. Aida Mujezin
– Središta perzijskog jezika i književnosti prema navodima Ahmeda Sudija Bošnjaka / dr. Munir Drkić
– Pitanje izgubljenog Sudijevog komentara na Rumijevu Mesneviju / dr. Slobodan Ilić

II SESIJA (Moderator: dr. Aladin Husić)
– Rukopisi Sudijevih djela u Bosni i Hercegovini / mr. Osman Lavić
– Metodološki postupak u komentarima Ahmeda Sudija Bošnjaka na turskom jeziku / dr. Ali Temizel
– Perzijski literarni kanon i Ahmed Sudi / dr. Sabaheta Gačanin
– Ahmed Sudi između egzoterijskog i ezoterijskog / dr. Mubina Moker

III SESIJA (Moderator: dr. Munir Drkić)
– O kulturnoj historiji Sudijevih komentara Sa’dijeva Đulistana i Bustana / Dragica Živkova
– Iz biblioteke komentatora: Izvori koje koristi Ahmed Sudi u svom komentaru na Đulistan / dr. Ozan Yilmaz
– Tropi i figure u stilističkoj analizi Sudijevih komentara Sa’dijeva Ðulistana i Bustana / dr. Đenita Haverić
– Sudi kao avangardni komentator Hafizovog Divana / dr. Namir Karahalilović

IV SESIJA (Moderator: dr. Mustafa Jahić)
– Ahmed Sudi kao prevodilac i komentator djela iz arapske gramatike – komentari na turskom jeziku / mr. Madžida Mašić
– Filološko dekodiranje i poetsko kodiranje leksike na primjeru Sudijevog komentara i Uskufijevog stihovanog rječnika po uzoru na djelo Tuhfe–i Šahidi / dr. Adnan Kadrić
– O Sudiju Bošnjaku na engleskom jeziku / dr. Ahmed Zildžić
– Mjesto i značaj Sudijevih komentara u širem kontekstu / dr. Toufiq Hashempur Sobhani
– Zatvaranje skupa

Promocija reprint izdanja rukopisa Tadž at-taradžim i Ihya al–ulŠ«m ad-din
Promotori: hfz. Haso Popara, dr. Mehdi Khajeh Piri, dr. Ghobad Soleimani

Obraćanje direktorice Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba, Tatijane Petrić