Direktor Turske agencije za saradnju i koodinaciju (TIKA) posjetio Gazi Husrev-begovu biblioteku

Direktor Turske agencije za saradnju i koodinaciju (TIKA) posjetio Gazi Husrev-begovu biblioteku

Gazi Husrev-begovu biblioteku je 2.11.2016. posjetio novi direktor Turske agencije za saradnju i koordinaciju u Sarajevu – TIKA, prof. dr. Birol Cetin sa svojim saradnikom gosp. Jasminom Šojkom.

Direktor Gazi Husrev-begove biblioteke, mr. Osman Lavić je upoznao goste sa djelovanjem ove institucije i njenim najvažnijim projektima u 2016. i 2017. godini. Posebno se razgovaralo o bogatom pisanom naslijeđu iz Osmanskog perioda koje se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci pri čemu je gospodin Cetin, u ime TIKA-e, izrazio spremnost na saradnju sa Bibliotekom na određenim projektima.
Razgovor o bibliotečkoj djelatnosti, fondovima, svakodnevnim izazovima, zahtjevima i arhivima bio je posebno konstruktivan iz razloga što novi direktor TIKA-e, prof. dr. Cetin i sam dolazi iz arhivističke struke, te veoma dobro razumije ovu vrstu problematike.
Stoga je sastanak sa njim, u svojstvu njegove uloge direktora TIKA-e u Sarajevu ali i u svojstvu stručnjaka iz polja arhivistike bio od velikog značaja za Gazi Husrev-begovu biblioteku.