TRAJNOST ISLAMSKOG NASLIJEĐA: RUKOPISI GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

Cijena: 25 KM

TRAJNOST ISLAMSKOG NASLIJEĐA:  RUKOPISI GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

Trajnost islamskog naslijeđa: rukopisi Gazi Husrev-begove biblioteke naslov je djela dr. Mustafe Jahića, bivšeg dugogodišnjeg direktora Gazi Husrev-begove biblioteke (1987-2014). Knjiga se sastoji od 390 stranica teksta sa preko tri stotine ilustracija u boji, uzetih iz rukopisa koji su predstavljeni u ovoj knjizi, a sadrži Riječ izdavača (str. V-VI), Predgovor (str. 1-4), Uvod (str. 5-30) i centralni dio Rukopisi Gazi Husrev-begove biblioteke (str. 31-331). Na kraju se nalaze abecedni indeksi naslova, ličnih imena, mjesta i ustanova.

 

Autor je u predgovoru i uvodnom dijelu iznio vlastita iskustva koja je stekao dugogodišnjim radom na katalogiziranju i čuvanju rukopisa, posebno u ratnim uslovima, te  rekao nešto o historijatu knjige u islamskoj civilizaciji, putevima njenog dolaska i širenja u Bosni i Hercegovini. U centralnom dijelu knjige dr. Jahić predstavio je, prema različitim kriterijima, preko 700 najznačajnijih djela. Među njima nalaze se djela općeg i enciklopedijskog karaktera, zatim rukopisi Kurʼana i kurʼanskih nauka, hadisa, akaida, fikha, dova, etike, misticizma, filozofije, logike, jezikoslovnih nauka, književnosti, historije, geografije, medicine, veterine, matematike, astronomije, astrologije, te prirodnih nauka.

 

Knjiga je tvrdog uveza, dizajn korica potpisuje Tarik Jesenković, DTP Faruk Špilja, a recenzije dr. Lejla Gazić i dr. Elvir Duranović.