Održana 9. Međunarodna konferencija BAM 2016

Održana 9. Međunarodna konferencija BAM 2016

Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja
Programi zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti

U sklopu obilježavanja Mjeseca knjige,
u oktobru svake godine se održava Konferencija BAM-a. Ove godine 9. Međunarodna
konferencija BAM 2016, trajala je dva dana. Prvi dan, 28.10.2016, sesije su
održavane u Sarajevu u Bošnjačkom Institutu- Fondacija Adila Zulfikarpašića, a
drugi domaćin je bila Narodna biblioteka Mostar i Muzej Hercegovine u Mostaru.

Konferenciju je organizirala
Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa –
BAM u suorganizaciji s deset naučnih i kulturnih institucija i strukovnih udruženja. Suorganizatori su bili:
Arhivističko udruženje BiH, Bibliotečko-informacioni centar Ekonomskog
fakulteta u Sarajevu, Biblioteka grada Sarajeva, Bošnjački institut – Fondacija
Adila Zulfikarpašića, ICOM BiH, Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za
komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu, Muzej Hercegovine Mostar, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH,
Narodna biblioteka Mostar i Zemaljski muzej BiH.

 

Konferenciju je otvorila Ministrica Federalnog
ministarstva kulture i sporta, Zora Dujmović, a drugog dana konferencije
prisutnima se obratio pomoćnik ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i
nauke, Jasmin Branković, kao i generalni sekretar Ministarsva kulture Rebublike
Makedonije Behidjudin Shehabi.

 

Na ovoj, 9. međunarodnoj konferenciji
prisustvovalo je više od 170 učesnika i 25 predavača koji su došli iz cijele regije (Srbije, Hrvatske,
Crne Gore, Makedonije, Slovenije i BiH).

Cilj konferencije je bio predstaviti javnosti
najnovije smjernice o načinima saradnje biblioteka, arhiva i muzeja. Uz
primjere dobre prakse u promociji usluga za korisnike, također su prikazani i
načini približavanja kulturne baštine široj javnosti.

 

Konferenciju je podržalo Federalno
ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Partner konferencije, kao i svih prethodnih godina je bio BH Telecom dok se kao
sponzori pojavljuju: Općina Ilidža, EBSCO, Mikrografija, Kunsttrans i Info-kod.

 

U
ime Gazi Husrev-begove biblioteke konferenciji su prisustvovale Madžida
Smajkić, glavni restaurator i konzervator, te Amina Bekto i Ejla Muhović
studentice angažirane na Evropskom fondu Biblioteke.