IZLOŽBA ”MEVLUD U KULTURI BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA”

IZLOŽBA ”MEVLUD U KULTURI BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA”

U organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, 19.11.2018. godine, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu će biti otvorena izložba ”Mevlud u kulturi bosansko-hercegovačkih muslimana”.

U povodu nastupanja mjeseca rebiu-l-evvela, u kojem se rodio posljednji Božiji poslanik, Muhammed, a.s, Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, organizira izložbu ”Mevlud u kulturi bosansko-hercegovačkih muslimana”.
Mevlud je vrsta pobožnog spjeva o rođenju Muhammeda, a.s, a u islamskoj tradiciji Bošnjaka učenje mevluda je jedan od najrasprostranjenijih vjerskih običaja.  
Cilj izložbe je da se ukaže na tradiciju obilježavanja mevluda u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na Bošnjake koji su bili autori takvih vrsta pobožnih spjevova tokom historije.
Izložbu čini 15 izložbenih panela koji govore o autorima mevluda u Bosni i Hercegovini, među kojima su: Sulejman Čelebi, Ali-dede Bošnjak, Muharem Dizdarević, Sejfullah Proho, Safet-beg Bašagić, Salih Gašević, Ešref Kovačević, Rešad Kadić, i drugi.
Pored toga, bit će prezentirani rukopisi i zbirke mevluda, arhivski dokumenti koji se odnose na obilježavanje mevluda u BiH, te muzejski eksponati koji su tradicionalno bili nezaobilazni dio mevludskih svečanosti. Autori izložbe su uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke.
Svečano otvaranje će se održati 19.11.2018. godine u 12:30 sati u auli Gazi Husrev-begove biblioteke, a postavka će trajati sve do 27.11.2018. godine.
Kontakt informacije: 033/533-000 i 033/238-152
 E-mail adrese: uprava.oin@rijaset.ba; info@ghb.ba