KONKURS za popunu radnih mjesta u Gazi Husrev-begovoj biblioteci na neodređeno vrijeme

KONKURS za popunu radnih mjesta u Gazi Husrev-begovoj biblioteci na neodređeno vrijeme

Islamska
zajednica u Bosni i Hercegovini

Gazi
Husrev-begova biblioteka

Upravni
odbor

 

Na
osnovu člana 23. Pravila Gazi Husrev-begove biblioteke i Odluke Upravnog
odbora
br. UO 17-03-2-355/2018. od 15. maja 2018. godine objavljuje se:

 

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta u
Gazi Husrev-begovoj biblioteci na neodređeno vrijeme

 

 

  1. Bibliotekar – evropski fond,     izvršilac
    – jedan  (1)
  2. Fototeka – muzej, izvršilac – jedan
    (1)

 

Prijem se vrši na neodređeno
vrijeme

 

Kandidati za navedena radna mjesta osim općih
uvjeta za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjavaju i posebne uvjete:

Pozicija jedan:

                 visoku stručnu spremu, Filozofski fakultet
orijentalnog/bibliotečkog smjera ili Fakultet islamskih nauka,

                 položen stručni ispit,

                 znanje jednog stranog jezika,

                 godinu dana radnog iskustva.

Pozicija dva:

                 srednju stručnu spremu,

                 radno iskustvo od jedne godine u oblasti
fotografije, muzeja i arhiva,

                 znanje engleskog jezika i po mogućnosti
arapskog.

 

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti:

                 ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,

                 dokaz o radnom iskustvu,

                 uvjerenje koje dokazuje poznavanje
traženih vještina,

                 kraću biografiju sa adresom stanovanja i
kontakt telefon.

 

Ljekarsko uvjerenje tražit će se naknadno od
kandidata koji budu primljeni u radni odnos.

Konkursna
komisija zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima.

 

Prijave
se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu:

Gazi Husrev-begova biblioteka

Ul. Gazi Husrev-begova 46.

71 000 Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na konkurs”

 

Konkurs
ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune
i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.