Poziv na javnu sesiju seminara ”Izgradnja mostova” 2018

Poziv na javnu sesiju seminara ”Izgradnja mostova” 2018

Pozivamo sve zainteresirane na otvaranje sedamnaestog Building Bridges seminara na temu ”Nejednakost u svijetu: kršćanska i muslimanska perspektiva”. Svečano otvaranje ovog petodnevnog seminara bit će upriličeno u ponedjeljak 18. juna od 16 do 18h u velikoj sali Gazi-Husrevbegove biblioteke (GHB) u Sarajevu. Prisutnima će se uvodnim izlaganjima obratiti Ovamir Anjum s Toledo univerziteta iz SAD-a te David Hollenbach sa Georgetown univerziteta. Predavanja se održavaju na engleskom jeziku uz osiguran simultani prijevod na bosanski jezik.
Building Bridges seminar već sedamnaest godina okuplja priznate kršćanske i muslimanske učenjake na sesije diskusija o aktualnim temama iz oblasti međureligijskog dijaloga. Do sada su u ovoj interakciji između islama i kršćanstva razmatrane brojne značajne teme poput: monoteizma, poslanstva, zajedničkog dobra, prava i pravde, ljudske prirode, nauke i religije, tradicije i modernosti, molitve, božanske i ljudske moći, i dr. Osnov za diskusiju čine dijelovi kršćanskih i islamskih svetih tekstova, teološke rasprave, kao i značajni dokumenti iz obje tradicije. Ovi susreti su do sada iznjedrili vrijedne zbornike radova.  
Ovogodišnji međunarodni skup učenjaka i naučnika posvećen je pitanju nejednakosti (spolne, rasne, etničke, nacionalne, vjerske, klasne, ekonomske i dr.) te načinima suočavanja muslimana i kršćana s ovim globalnim problemom. Cilj je razumjeti i propitati kako kršćansku, tako i islamsku viziju života bez podjela i nejednakosti kakvu nam sveti tekstovi nude, ali i drugačije interpretacije istih tekstova.
Organizator godišnjih Building Bridges seminara je Georgetown univerzitet iz Washingtona DC. Uloga suorganizatora je ove godine pripala Fakultetu islamskih nauka i Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu ”Sveti Vasilije Ostroški” Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Seminar će ugostiti više od 30 stručnjaka, prepoznatljivih u svijetu po aktivnom učešću u međureligijskom dijalogu.
Seminar će se odvijati u sesijama, uglavnom, zatvorenog tipa u periodu od 18. do 22. juna 2018. godine u Gazi-Husrevbegovoj biblioteci (utorak-petak). Zatvaranje je planirano u petak  javnom sesijom u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta od 15.00 do 16.30 h.
Za više informacija o serijalu seminara pogledati:  https://berkleycenter.georgetown.edu/projects/the-building-bridges-seminar.
Za sve dodatne informacije oko otvranja možete se obratiti dr. Amini Arnautović na telefon 061-347 179 ili email: aminaarnautovic@hotmail.com .