Primopredaja Monografije

Primopredaja Monografije

Danas je izvršena zvanična primopredaja 1000 primjeraka Monografije Gazi Husrev-begove biblioteke, koji su štampani zahvaljujući sredstvima Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA-e.
Biblioteku je, tim povodom, posjetio koordinator TIKA-e za Sarajevo gospodin Omer Faruk Alimci i predao je tiraž od 1000 primjeraka Monografije mr. Osmanu Laviću, direktoru Biblioteke.
Pored ovog i mnogobrojnih drugih projekata, TIKA je ove godine finansijski podržala i projekat opremanja Odjela za restauraciju i konzervaciju naše ustanove.
Direktor Lavić se srdačno zahvalio TIKI i kordinatoru Alimciju. Zajedno je istaknuto da je ovim projektom učvršćena saradnja između dvije institucije i izražena spremnost i želja da će ona biti nastavljena i ubuduće.