Monodrama “Gazi Husrev-beg”

Monodrama “Gazi Husrev-beg”

U petak, 13. januara, Gazi Husrev-begova biblioteka je bila domaćin izvanrednog kulturnog događaja. Riječ je o pozorišnoj izvedbi monodrame, upriličene u povodu obilježavanja 480 godina Biblioteke, a u