Ödüller ve teşekkürler

30 Ekim 2017 tarihinde Paris’te yapılan UNESCO Genel Kurulunda, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinin El Yazması Koleksiyonu, hareketli dünya kültürel mirasına adanmış “Dünya Hafizası” Sicili’ne girildi.

Dünya Hafızası programı, dünyanın çeşitli yerlerindeki kültürel mirasın korunması ve erişiminin sağlanması amacıyla 1992 yılında UNESCO tarafından kurulmuştur. Özellikle savaşlar ve sosyal huzursuzluklar nedeniyle yok olma ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya gelenlere. Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) ve Uluslararası Arşivler Konseyi (ICA) ile birlikte UNESCO, “Dünya Hafızası” programı ile, bu mirası korumak için ciddi hasar görmüş ve tehlikenin altında olan kütüphane koleksiyonları ve arşiv fonlarının listelerinin oluşturulmasıyla başlayan bir proje başlattı. O zamanlar Bosna-Hersek’e yönelik saldırıda, yüz binlerce öldürülen ve evlerinden kovulmuş masum insanlar ve daha çok yıkılmış evler dışında, binlerce el yazması, kitap ve nadir tarihi belge imha edildi. Aynı zamanda, el yazması koleksiyonunun ve diğer fonların fiziksel olarak korunmasına yönelik mücadeleye ek olarak, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi mikrofilm üzerinde ve savaşından sonra bu ve diğer koleksiyonların dijitalleştirilmesi ve kataloglanması üzerinde çalışıloyordu. Bahsedilen projeler tamamlandıktan sonra ve el yazması koleksiyonu diğer kütüphane ve kütüphane dışı materyallerle birlikte uygun alana yerleştirildikten sonra, kendi el yazması koleksiyonunun UNESCO “Dünya Hafızası” Sicili’ne eklenmesi için başvurdu.

Bosna’nın yazılı kültürel mirasının korunmasına katkı sağladığı için 2000 yılında Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 6 Nisan Saraybosna Şehri Ödülü’nü kazandı.

Bu önemli ödül Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’ne, İslami el yazmaları, eski Boşnakça dergileri ve Boşnakça ve Doğu dillerinde basılan kitapların en değerli koleksiyonlarını toplayan, muhafaza eden, işleyen ve halka arz eden en önemli kurumlardan biri olarak verildi.

Ödülün özel bir nedenide, kütüphanenin 1992-1995 döneminde Bosna- Hersek’e yönelik saldırıda kaynaklarını güvenli ve eksiksiz tutmasıydı.

Londra’daki İslam Mirası Vakfı Al-Furkan’ın verdiği ödül, Kütüphane Müdürü Dr. Mustafa Jahić’e verildi; Kasim Dobrača ölümünden sonra; İslami elyazmaları alanındaki önemli katkıları için Zejnil Fajić, Fehim Nametak ve Hafiz Haso Popara İslam elyazmalarını koruma ve kataloglama çabalarının karşılığı olarak ödüllendirildi. Ödül töreni 2002’de Londra’da yapıldı.

2012 tarihinde Bosna Hersek Federasyonu Kültür ve Spor Bakanlığı kültürel ve tarihi eserlerin korunması ve restorasyonundaki başarılarından ötürü Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesine bir imtiyaz verdi.

2004 tarihinde Bosna Hersek Federasyonu Kültür ve Spor Bakanlığı kültürel ve tarihi eserlerin korunması ve restorasyonundaki başarılarından ötürü Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinin o zamanki müdürüne Mustafa Jahiçe bir imtiyaz verdi.