Periyodik kaynak

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nin kaynaklarının önemli bir yeri dergiler tarafından alınmıştır. Çok yönlü dilsel temsil, kütüphanenin önemli bir özelliğidir.

Ancak, eski gazeteler arasında en çok sayıları Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerindeki kaynaklar vardır. Avrupa dillerinden Arap harfleriyle Boşnakça olarak (Bosančica ve Arebica denilen), Latin ya da Kiril harfleriyle yazılmış ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminden itibaren Almanca en sık görülen dergilerdir.

Osmanlıcadaki en eski dergi Salname-i vilajet-i Bosna (Boşnak Vilayeti Yıllığı) idi. 1866-1878 döneminde başlatılan Vilayet yönetiminin resmi gazetesiydi. 1882’de, Avusturya- Macaristan işgalinden sadece dört yıl sonra yeniden, bu kez Bosna ve Hersek Vilayeti Salnamesi adı altında baıslmış ve 1892 yılına kadar İl Hükümetinin himayesinde basılmaya devam edilmiştir. Saraybosna’daki Devlet Matbaası’nda basılmıştır. Bu yıllığın yayımlanan sayıları Periyodik Kaynaklarda bulunmaktadır.

Her biri kendi ilgi alanlarındaki gazetelerde yer alan yazılarını yayınlamak üzere çalışanlar, Boşnak Entelektüellerin ilk takımyıldızı temsilcileridir. Bunların arasında şunlar yer alır: Ibrahim-beg Bašagić, Mehmed Teufik Azapagić, Salih Safvet Bašić, Mustafa Hilmi Muhibić, Salih Sidki Hadžihusejnović-Muvekkit.

İlk Boşnak gazetecilerinden biri olan Mehmed Šakir Kurtćehajić iki dilde basılan Gülşeni Saray gazetesi (Sarajevski cvjetnik) 1868’de basıldı. 1872’de kurucusunun ölümüne kadar basılmaya devam etti.

Periyodik Kaynaklardaki daha eski dergiler arasında Osmanlı dilinde basılmış ve öncelikle dini görevlilere yönelik olan, konusu nedeniyle de genel nüfus arasında popüler olan Vatan (1884-1897) ve Rehber (1897–1902) gazeteleri bulunmaktadır.

Periyodik Kaynaklarda 20. yüzyılın başında yayınlanan çok sayıda dergi ve gazete de içermektedir: Gayret (Mostar- Saraybosna,1907- 1914; 1921- 1922; 1924- 1941.), Behar (Saraybosna,1900- 1911.), Musavat (Mostar, 1906-1909.), Tarik (Saraybosna 1908- 1910.), Mu’allim (Saraybosna, 1910-1913.), Yeni Musavat, (Saraybosna, 1909-1911.) ve diğerleri…

Özellikle 1889’dan günümüze Saraybosna’da yayınlanan Ulusal Müze Gazetesi’nin sayıları da bu bölümde tutulduğu belirtilmelidir.

Eski dergilere ek olarak Gazi Hüsrev-bey Kütüphanesi, Balkan, Avrupa ve batı ülkelerinde, Avrupa dillerinde, Bosna-Hersek’te halkın dil ve el yazılarında yayınlanan çağdaş dergileri içerir; Ayrıca Arapça, Türkçe ve Farsça dillerinde basılan İslam dünyasından dergileri de bulundurur. Dergilerin alımı, abonelikler ve bağışlar tarafından yapılır.