Fotoğraf koleksiyonu fonu

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nin fotoğraf arşivi fotoğraf, kartpostal, film, slayt ve benzeri materyaller toplanarak kademeli olarak oluşturuldu. Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde gerekli imzalara sahip ilk fotoğraf listesi 1957’de Muhamed Pašić ve Muhamed Mujagić tarafından yapıldı. O zaman 1.216 fotoğraf, 384 fotoğraflı 12 küçük albüm kaydedildi. Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nin fotografik koleksiyonu yaklaşık 20.000 fotoğraf ve o koleksiyon Eski fon ve Yeni fon’a ayrılmıştır. Eski onda fotoğraflar çoğunlukla İkinci Dünya Savaşı’na kadar çekildi ve Yeni on daha sonraki dönemlerin fotoğraflarını içermektedir.

Eski fon

Fonun bu bölümü büyük ölçüde orijinal fotoğraflar ve eski kartpostallardan oluşmaktadır. Uygun programda envanterlenmiş ve analitik olarak işlenmiş 3.850 kopya içerir. Bu fon, şehirlerimizin fotoğrafları ve eski kartpostalları (en çok sayıda Saraybosna’dan), eski mahalleler, konutlar, camiler, mektebler, eski köprüler, tekkeler, türbeler, mezarlıklar, mezar taşları, çeşmeler, fiskiyeler ve sebiller, hamamlar, hanlar ve kervansarayları içeriyor. Fon, ulema, tanınmış kişiler ve grupların fotoğraflarını (medrese ve diğer dini okulların öğrencileri, toplumlar ve derneklerin nesilleri), geleneksel kostümlerde erkek ve kadınların, köyler ve bölgelerin, çeşitli törenlerin ve halk toplantılarının, doğal güzelliklerin ve nadirliklerinin fotoğraflarını içerir. Sadece eski fotoğraflar ve kartpostallar, zor geçmişimizde yıkılan ve harap olan çok sayıda caminin ve diğer dini ve laik binaların görünümünü korur.

Yeni fon

Fonun yeni bölümü, son zamanlarda çekilmiş fotoğrafların yanı sıra şu anda çekilen fotoğrafları da elinde bulundurmaktadır. Fon, alandaki kamera çalışmaları, ara sıra alımlar ve bağışlarla genişletilir. Yeni bölümün tüm fotoğrafları çeşitli kriterlere göre birkaç gruba ayrılmaktadır. Fotoğraf koleksiyonunun bu bölümünde Bosnalı kasabalar, çarşılar, karakteristik sokaklar, Boşnakların ve Bosna-Hersek’in diğer halklarının kostüm ve adetlerinin fotoğrafları, Bosna-Hersek’in doğal güzelliklerinin fotoğrafları, Ortaçağ mezar taşlarının ve Bogumil nekropollerinin fotoğrafları bulunmaktadır. Kısacası, Bosna-Hersek’in yaşamının her kesimi, maddi kültürü ve doğal mirası, fotoğraf fonu fotoğraflarında az çok yer almaktadır. Tüm fon, analitik olarak işlenmiş, daha kolay kullanım için uygun efsaneler ve imzalarla birlikte sayısallaştırılmıştır ve böylece kullanıma hazırdır.

POSTA PULLARI KOLEKSIYONU

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinin dünyada bilindiği el yazmaları, belgeler, monografiler ve süreli yayınlara ek olarak, Kütüphane şimdiye kadar halka sunulmamış başka önemli koleksiyonlara da sahiptir. Bunların arasında 1990’dan beri Kütüphanede bulunan “Posta Pullarında İslam” adlı posta pullarının koleksiyonu. Özellikle değerli ve güzel olan, Foça’da doğan, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Bosnalı göçmen olan ve orada yaklaşık 30 yıl yaşayan İhsan Zulfikarpašić (1922–1990) tarafından bağışlanan koleksiyondur. 1970’lerde kendini İslami motiflerle posta pulları toplamaya adadı. Zamanla değerli bir koleksiyon topladı ve filateli toplumların bir üyesi olarak ABD’de birçok sergiye katıldı ve çalışmaları için çok sayıda ödül aldı.

İkinci önemli pul koleksiyonu 2015 yılında JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo tarafından Kütüphaneye bağışlanmıştır. Bu koleksiyondaki posta pulları aşağıdaki gruplara ayrılmıştır: Şehirler; İslami tesisler; Önemli binalar; Ünlü insanlar; Sanat; Adetler; Bayramlar; Önemli olaylar; Jübileler. Bu iki koleksiyona ek olarak, Kütüphane daha önce Avusturya-Macaristan döneminden, Yugoslavya Krallığı ve SFR Yugoslavya döneminden birkaç posta pulu albümüne sahipti ve ve 2015 yılında, İhsan Zulfikarpašić’in karısı kocasının koleksiyonundan üç albüm daha bağışladı, böylece Kütüphane artık çok değerli ve saygın bir posta pulları koleksiyonuna sahip.