Yönetim ve personel

Kütüphane’nin Yönetim Kurulu, Kütüphane’nin en yüksek yönetim organıdır. Beş üyeden oluşur. Bunlardan ikisi Kütüphane temsilcisidir ve üçü Bosna Hersek İslam Birliği tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır.

Şimdiki Kütüphane yönetim kurulu üyeleri:

Dr. Hilmo Neimarlija, başkan

Uzman Dževad Pleh, üye

Nihad Mehmedović, üye

Fatima Tinjak, üye

Ruhulah Hodžić, üye

Kütüphane faaliyetlerini aşağıdaki bölümler aracılığıyla gerçekleştirir:

Yönetim ve idare

Hamida Karčić, sekreter
e-posta: hkarcic@ghb.ba

Šahsena Đulović, halkla ilişkiler sorumlusu
e-posta: sdjulovic@ghb.ba

Zijad Ohranović, ekonomist – idari personel

a) Özel Koleksiyonlar Bölümü

Hf. Hamza Lavić, kütüphaneci
e-posta: hlavic@ghb.ba

Fatima Tinjak, kütüphaneci
e-posta: ftinjak@ghb.ba

b) Kütüphane ve kütüphane dışı materyallerin işlenmesi bölümü

Amela Lepir, kütüphaneci
Süreli yayın koleksiyonu
e-posta: alepir@ghb.ba

Ejla Ćurovac, MA, kütüphaneci
Avrupa dillerindeki monografik yayınların koleksiyonu
e-posta: emuhovic@ghb.ba

Meho Manjgo, MA, memur – fotoğraf kütüphanesi ve müze koleksiyonlarının işletilmesi
e-posta: mmanjgo@ghb.ba

Hamza Kurtanović, MA, Şarkiyatçı
Doğu dillerindeki monografik yayınların koleksiyonu
e-posta: hkurtanovic@ghb.ba

c) İslam Birliği Arşivi Bölümü

Muhamed Hodžić, kıdemli arşivci
e-posta: mhodzic@ghb.ba

Muhamed Hodžić, kıdemli arşivci
e-posta: akadribegovic@ghb.ba

Mustafa Berhamović, arşiv teknisyeni
e-posta: mberhamovic@ghb.ba

d) Müşteri Hizmetleri Bölümü

Hazim Lepir, bilgi masası memuru
e-posta: hlepir@ghb.ba

Izudina Zukorlić, referans kütüphanecisi
e-posta: izukorlic@ghb.ba

Kerim Njemčević, kitaplık görevlisi
e-posta: knjemcevic@ghb.ba

Nihad Njemčević, kitaplık görevlisi
e-posta: nnjemcevic@ghb.ba

e) Koruma ve Restorasyon Bölümü

Uzman Madžida Smajkić, konservatör
e-posta: msmajkic@ghb.ba

Mevludin Kost, konservatör
e-posta: mkost@ghb.ba

Ruhulah Hodžić, konservatör
e-posta: rhodzic@ghb.ba

Houssein Lutumba, yardımcı konservatör
e-posta: hlutumba@ghb.ba

f) BİT ve Kayıt-Reprografi Bölümü

Faruk Špilja, BT Müdürü
e-posta: fspilja@ghb.ba

Sabahudin Čingić, BT yöneticisi
e-posta: scingic@ghb.ba

g) Teknik destek departmanı

Riad Zembo, bakım teknisyeni
e-posta: rzembo@ghb.ba

Hankija Fehratović, temizlikçi

 

Hiba Begić, temizlikçi

 

Selma Mehić, temizlikçi

 

Zarfa Cocalić, temizlikçi

 

Adnan Ćurovac, gece bekçisi

 

Edin Lepenica, gece bekçisi

 

Ensar Brčić, gece bekçisi

 

Tarik Kočo, gece bekçisi