Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Yıllıkları

Gazi Hüsrev-bey Kütüphanesi, öncelikle İslami bilimsel disiplinlerle ve Kütüphane Fonu ile bağlantılı diğer alanlarla ve Bosna-Hersek’in kültürel mirasından gelen tarihi materyallerle ilgili yıllıklarını yayınlamaktadır. Yıllıklar 1972’de yayınlanmaya başladı. Şimdiye kadar 26 ciltte 40 sayı yayınlandı.

Editör Kadrosu

Ismet Bušatlić,
Kerima Filan,
Aladin Husić,

Redakcija

Mustafa Jahić,
Adnan Kadrić,
Fikret Karčić,

Redakcija

Osman Lavić,
Enes Pelidija,

Redakcija

Haso Popara i
Asim Zubčević

NOT: Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Yıllıklarının her sayısı 15KM’den satın alınabilir

 

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Yıllıkları Dergisi

 

“Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Yıllıkları” dergisinin resmi sayfası

 

ISSN: 0350-1418
EISSN: 2566-3267