El Yazmaları Kataloğu

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Arapça, Türkçe, Farsça ve Boşnakça dillerinde 10.585 İslami el yazması eserini barındırmaktadır. Kütüphane 1963’te El Yazması Kataloğu’nun ilk cildini yayınladı ve bugüne kadar toplam on sekiz cilt yayınlanmıştır. İçerisinde 10.190 el yazması kodu kataloglanmıştır. Arapça, Türkçe, Farsça ve Boşnakça El Yazmaları Kataloğunun birinci ve ikinci ciltlerinin yeniden basılması ve 1998’den bu yana, Gazi Hüsrev bey Kütüphanesi’nin el yazması kataloglarının işlenmesi ve basılması için sürekli olarak maddi destek sağlayan Londra’dan Al-Furqān İslam Mirası Vakfı’nın büyük yardımından özellikle bahsedilmelidir.

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK I

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK I

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak I (drugo izdanje), London – Sarajevo, 1421/2000, Obradio: Kasim Dobrača, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   PREDGOVOR PRVOM IZDANJU PREFACE TO THE FIRST EDITION UVODNA RIJEČ...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK II

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK II

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak II (drugo izdanje), London – Sarajevo, 1423/2002, Obradio: Kasim Dobrača, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ DRUGOM IZDANJU FOREWORD TO THE SECOND EDITION PREDGOVOR...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK III

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK III

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, I PERZIJSKIH RUKOPISA Svezak III, Sarajevo 1991, Obradio: Zejnil Fajić, Izdavač: Mešihat Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, O. Pariške komune 4. Sadržaj PREDGOVOR INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA ETIKA I PROPOVJEDNIŠTVO (AL-AHLAQ WA’L-MAW’IZA) Arapski Turski DJELA ČIJE VRIJEME NASTANKA NIJE POZNATO Turski Perzijski Bosanski INDEKSI INDEKS DJELA INDEKS AUTORA INDEKS PREPISIVAČA INDEKS MJESTA INDEKS VAKIFA INDEKS BIVŠIH VLASNIKA...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IV

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IV

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak IV, London – Sarajevo, 1998, Obradio: Fehim Nametak, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj UVODNA RIJEČ PREDGOVOR FOREWORD PREFACE UVOD INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA KNJIŽEVNOST: ARAPSKI RUKOPISI KNJIŽEVNOST: TURSKI RUKOPISI KNJIŽEVNOST: PERZIJSKI RUKOPISI KNJIŽEVNOST: RUKOPISI NA BOSANSKOM JEZIKU INDEKSI INDEKS NASLOVA INDEKS NASLOVA U TRANSKRIPCIJI INDEKS...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK V

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK V

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak V, London – Sarajevo, 1999, Obradio: Zejnil Fajić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina....
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VI

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VI

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak VI, London – Sarajevo, 1420-1999, Obradio: Mustafa Jahić,, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ FOREWORD UVOD INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA RUKOPISI GRAMATIČKIH DJELA INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova u transkripciji Indeks autora Indeks prepisivača Indeks vakifa i vlasnika Indeks mjesta Signaturni indeks Kataloški indeks PRILOZI...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak VII, London – Sarajevo, 1420-2000, Obradio: Haso Popara i Zejnil Fajić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA STILISTIKA a) arapski b) turski c) bosanski METRIKA a) arapski b) turski c) perzijski RJEČNICI Arapski rječnici Arapsko-turski rječnici Arapsko-tursko-bosanski rječnici Arapsko-tursko-perzijsko-bosanski rječnici Arapsko-perzijski rječnici Arapsko-perzijsko-turski rječnici Perzijsko-turski rječnici Tursko-bosanski rječnici Tursko-italijanski rječnici Bosansko-turski rječnici Bosansko-arapsko-turski rječnici Bosansko-turski rječnici Bosansko-tursko-perzijsko-arapski rječnici INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VIII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VIII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak VIII, London – Sarajevo, 1421-2000 Obradio: Mustafa Jahić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj UVODNA RIJEČ UVOD FOREWORD INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA GRAMATIKA Arapski rukopisi Turski, perzijski i bosanski rukopisi SINTAKSA Arapski rukopisi Turski rukopisi NEIDENTIFICIRANI RUKOPISIBEZ POČETKA I KRAJA...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IX

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IX

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak IX, London – Sarajevo, 1422-2001, Obradio: Haso Popara, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE ITRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA UVOD U ISLAMSKO PRAVO ISLAMSKO PRAVO Arapski rukopisi Turski rukopisi Bosanski rukopisi INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova u transkripciji Indeks autora Indeks prepisivača Indeks vakifa...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK X

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK X

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak X, London – Sarajevo, 1423-2002, Obradio: Osman Lavić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE ITRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA UVOD U ISLAMSKO PRAVO     Arapski rukopisi   ISLAMSKO PRAVO Arapski rukopisi Turski rukopisi Bosanski rukopisi ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA Arapski rukopisi Turski rukopisi ISLAMSKO NASIJEDNO...