Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IV

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IV

KATALOG
ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak IV, London – Sarajevo, 1998,

Obradio: Fehim Nametak,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
FOREWORD
PREFACE
UVOD
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
KNJIŽEVNOST:

ARAPSKI
RUKOPISI

KNJIŽEVNOST:

TURSKI
RUKOPISI

KNJIŽEVNOST:

PERZIJSKI RUKOPISI

KNJIŽEVNOST:

RUKOPISI NA
BOSANSKOM JEZIKU

INDEKSI
INDEKS NASLOVA
INDEKS NASLOVA U TRANSKRIPCIJI
INDEKS AUTORA
INDEKS PREPISIVAČA
INDEKS VAKIFA I BIVŠIH VLASNIKA
INDEKS MJESTA