Bosanske biblioteke osmanskog doba autor mr. Osman Lavić

Cijena: 20 KM

Bosanske biblioteke osmanskog doba autor mr. Osman Lavić

Knjiga „Bosanske biblioteke osmanskog doba“ autora mr. Osmana Lavića na sveobuhvatan način govori o bibliotekama svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, a koje su u toku osmanskog perioda bile u funkciji. Knjiga se sastoji od uvoda, tri poglavlja i zaključka. Poglavlja su naslovljena „kratak pregled historije islamskog bibliotekarstva“, „bosanske biblioteke osmanskog doba“ i „biblioteke u Bosni – islamska komponenta“. U prvom poglavlju su date osnovne informacije o historijatu islamskog bibliotekarstva općenito, s posebnim osvrtom na biblioteke u Osmanskom Carstvu. U drugom poglavlju su date informacije o bibliotekama četiri vjerske zajednice u Bosni za vrijeme osmanske uprave, dok treće poglavlje predstavlja jednu vrstu hronologije muslimanskih biblioteka po gradovima i sandžacima u Bosni. Unutar ovog poglavlja je predstavljeno 25 biblioteka, od kojih su tri džamijske, 15 medresanskih, četiri javne, dvije mektebske i jedna tekijska.

Ova publikacija pored svog centralnog dijela ima i indekse imena i mjesta, popis priloga, popis korištene literature, te transkripciju. Djelo je izdala Gazi Husrev-begova biblioteka krajem 2023. godine. Recenzenti djela su bili prof. dr. Ismet Bušatlić i dr. Aladin Husić, lekturu je radila dr. Lejla Gazić, DTP Ali Drkić, a dizajn korica Tarik Jesenković. Knjiga je štampana u štampariji Dobra knjiga d.o.o. u tiražu od 300 primjeraka.