Katalog geografskih karata Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu Ada Pilav, Sarajevo, 2021.

Cijena: 20 KM

Katalog geografskih karata Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu Ada Pilav, Sarajevo, 2021.

Bogatstvo Gazi Husrev-begove biblioteke se, osim u mnoštvu arhivske građe, ogleda i u velikom broju geografskih karata na različitim jezicima i iz različitih perioda. Kolekcija sadrži značajan broj topografskih, tematskih, preglednih, kao i rukopisnih karata. Ovaj katalog predstavlja kolekciju geografskih karata Gazi Husrev-begove biblioteke I daje informacije o ovoj do sada manje poznatoj kolekciji. Geografske karte potječu iz različitih perioda, a najveći broj potječe iz austrougarskog perioda, te iz 20. stoljeća, perioda Kraljevine SHS i Jugoslavije. Tu su, svakako, i novije karte, štampane u 21. stoljeću. Najznačajnije mjesto u ovoj kolekciji zauzimaju rukopisne karte iz 20. stoljeća. Karte su izrađene na različitim jezicima. Posebno se izdvajaju one na osmanskom turskom i arapskom jeziku, te karte na latinskom jeziku. Biblioteka je u septembru 2019. godine na poklon dobila veliki broj karata iz privatne kolekcije rahmetli profesora Ibrahima Bušatlije, koje su obrađene i evidentirane u elektronskoj bazi podataka Biblioteke. Kolekciju čine i tri globusa, od kojih su dva ručno rađena.