Međunarodna konferencija “Nepovratna digitalizacija društva – tehnokultura”

U organizaciji Odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 13. i 14. maja 2024. godine održana je dvodnevna Međunarodna interdisciplinarna naučna konferencija “Nepovratna digitalizacija društva –