Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak VII, London – Sarajevo, 1420-2000,

Obradio: Haso Popara i Zejnil Fajić,
Izdavači: Al-Furqan,
Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
STILISTIKA

a) arapski

b) turski

c)
bosanski

METRIKA

a) arapski

b) turski

c)
perzijski

RJEČNICI

Arapski
rječnici

Arapsko-turski
rječnici

Arapsko-tursko-bosanski
rječnici

Arapsko-tursko-perzijsko-bosanski
rječnici

Arapsko-perzijski
rječnici

Arapsko-perzijsko-turski
rječnici

Perzijsko-turski
rječnici

Tursko-bosanski
rječnici

Tursko-italijanski
rječnici

Bosansko-turski
rječnici

Bosansko-arapsko-turski
rječnici

Bosansko-turski
rječnici

Bosansko-tursko-perzijsko-arapski
rječnici

INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vakifa

Indeks
bivših vlasnika

Indeks
mjesta

Kongruencija
brojeva I

Kongruencija
brojeva II