Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XII, London – Sarajevo, 1424-2003,

Obradio: Mustafa Jahić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
FOREWORD
UVOD
ITRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
MEDICINA I FARMACIJA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Perzijski
rukopisi

VETERINA

Turski
rukopisi

MATEMATIKA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

ASTRONOMIJA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Perzijski
rukopisi

ASTROLOGIJA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Perzijski
rukopisi

TAJANSTVENE NAUKE

1.
Mineralogija i alhemija

Turski
rukopisi

2.
Tajanstvena moć slova i brojeva, Božijih imena i Kur’ana

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

3.
Proricanje budućnosti

a)
Ar-ramal, al-gafr, al-fal

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Perzijski
rukopisi

b)
Tumačenje snova

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

4. Magija,
bajanje, zapisivanje i magija kvadrata

DRUGE NAUKE
INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prevodilaca

Indeks
prepisivača

Indeks
vlasnika i vakifa

Indeks
mjesta

Kataloški
indeks

Signaturni
indeks

PRILOZI