Anali GHB biblioteke

Godišnjak Anali Gazi Husrev-begove biblioteke izdaje Gazi Husrev-begova biblioteka i u njemu se prvenstveno tretiraju islamske naučne discipline i druge oblasti vezane za bibliotečki fond i historijsku građu iz kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Anali se objavljuju od 1972. godine i do sada je objavljeno 40 brojeva u 26 svezaka.

Redakcija

Abadžić Azra,
Bušatlić Ismet,
Drkić Munir,

Redakcija

Džilo Hasan,
Husić Aladin,
Lavić Osman,

Redakcija

Karić Enes,
Kostić Ivan Ejub,

Redakcija

Mujić Munir i
Zildžić Ahmed

Napomena: Cijena svakog sveska Anala GHB biblioteke je 15,00KM

 

Časopis Anali Gazi Husrev-begove biblioteke

 

Oficijelna stranica časopisa “Anali Gazi-Husrev begove biblioteke”

 

ISSN: 0350-1418
EISSN: 2566-3267

UPUTE AUTORIMA