Press clipping

Gazi Husrev-begova biblioteka je često bivala u fokusu interesovanja medija, posebno onih koji se, sukladno svom sadržajnom uređenju, bave kulturom, tradicijom ili naukom, ali i onih koji prate svakodnevne vijesti, događaje i aktuelnosti u ukupnom društvenom životu grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Posebnu pažnju javnosti privlačili su pojedini bibliotečki primjerci, raritetni rukopisi ili stari dokumenti, kao i historijat Biblioteke, sa naglaskom na ratnu priču i spašavanje rukopisa i ostalih fondova u periodu 1992–1995.

Ipak, najveću medijsku promociju Gazi Husrev-begova biblioteka doživjela je u januaru 2014. godine u danima otvaranja njene nove, namjenski projektovane i izgrađene zgrade.