Ostala izdanja

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća : (Tešanj, Maglaj i Žepče u svjetlu akata tešanjskog suda) djelo je dr. Aladina Husića. Nazivi poglavalja u knjizi su: Kadiluk Tešanj do druge polovine 18. stoljeća, O organizaciji sudske vlasti u Kadiluku Tešanj, Sudski predmeti i sudski sporovi, Akti centralne...
Katalog osmanskih dokumenata (1)

Katalog osmanskih dokumenata (1)

Na obradi dokumenata i priređivanju Kataloga radila je prof. Azra Gadžo-Kasumović, dugogodišnja uposlenica Gazi Husrev-begove biblioteke i stučnjak za osmanski turski jezik i arhivistiku. Katalog osmanskih dokumenata (1) je prvi ove vrste koji je objavljen u Biblioteci, sadrži stručnu obradu 1.602 dokumenta od čega 767 pojedinačnih i 835...
Leksikon bošnjačke uleme

Leksikon bošnjačke uleme

Djelo je autora Ahmeda Mehemedovića, dugogodišnjeg uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke, koje je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg projekta Biblioteke u realizaciji Ahmeda Mehmedovića. Poučeni dugogodišnjim iskustvom i potražnjom naših domaćih i inostranih korisnika i istraživača za učenjacima i djelima ljudi sa naših prostora, proistekla je ideja da se iskoriste...
Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Zapravo, radi se o štampanom fototipskom izdanja ovog mushafa. Mushaf Fadil-paše Šerifovića jedan je od najljepših prijepisa Kur’ana iz 19. stoljeća kojeg je prepisao kaligraf Muhamed Dagistani 1849. godine. Mushaf Fadil-paše Šerifovića uvakufio je Fadil-paša Šerifović, za Gazi Husrev-begovu džamiju i biblioteku, kao glavni primjerak prema kojemu će...
Arapski jezik u islamskim naukama – povezanost i međusobni utjecaji

Arapski jezik u islamskim naukama – povezanost i međusobni utjecaji

Djelo dr. Mustafe Jahića, dugogodišnjeg direktora i uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke,  nudi pregled, analizu, monografski prikaz i sintetički pogled na ulogu arapskog jezika u formiranju islamskih nauka. Djelo se može čitati ne samo kao povijest arapskog jezika, već i kao povijest islamskih nauka. Iz ovog djela se meritorno...