Ostala izdanja

Katalog osmanskih dokumenata (1)

Katalog osmanskih dokumenata (1)

Na obradi dokumenata i priređivanju Kataloga radila je prof. Azra Gadžo-Kasumović, dugogodišnja uposlenica Gazi Husrev-begove biblioteke i stučnjak za osmanski turski jezik i arhivistiku. Katalog osmanskih dokumenata (1) je prvi ove vrste koji je objavljen u Biblioteci, sadrži stručnu obradu 1.602 dokumenta od čega 767 pojedinačnih i 835...
Leksikon bošnjačke uleme

Leksikon bošnjačke uleme

Djelo je autora Ahmeda Mehemedovića, dugogodišnjeg uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke, koje je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg projekta Biblioteke u realizaciji Ahmeda Mehmedovića. Poučeni dugogodišnjim iskustvom i potražnjom naših domaćih i inostranih korisnika i istraživača za učenjacima i djelima ljudi sa naših prostora, proistekla je ideja da se iskoriste...
Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Zapravo, radi se o štampanom fototipskom izdanja ovog mushafa. Mushaf Fadil-paše Šerifovića jedan je od najljepših prijepisa Kur’ana iz 19. stoljeća kojeg je prepisao kaligraf Muhamed Dagistani 1849. godine. Mushaf Fadil-paše Šerifovića uvakufio je Fadil-paša Šerifović, za Gazi Husrev-begovu džamiju i biblioteku, kao glavni primjerak prema kojemu će...
Arapski jezik u islamskim naukama – povezanost i međusobni utjecaji

Arapski jezik u islamskim naukama – povezanost i međusobni utjecaji

Djelo dr. Mustafe Jahića, dugogodišnjeg direktora i uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke,  nudi pregled, analizu, monografski prikaz i sintetički pogled na ulogu arapskog jezika u formiranju islamskih nauka. Djelo se može čitati ne samo kao povijest arapskog jezika, već i kao povijest islamskih nauka. Iz ovog djela se meritorno...
Kaside-i burda (prijevod na bosanski)

Kaside-i burda (prijevod na bosanski)

Među orijentalnim rukopisima knjižnog fonda u Gazi Husrev-begovoj biblioteci nalazi se jedan rukopis pod gornjim naslovom Kasidei burdevi bosnevi (Kasidei Burda na bosanskom jeziku). To je prevod s arapskog na naš jezik poznate kaside koju je napisao, u slavu Muhameda alejhisselama, poznati arapski pjesnik Šerefuddin Ebu Abdullah Muhammed b....
IZ RUKOPISNOG BLAGA GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

IZ RUKOPISNOG BLAGA GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

Knjiga autora hfz. Hase Popare nosi naslov Iz rukopisnog blaga Gazi Husrev-begove biblioteke. Autor je u Uvodu  objasnio da ona predstavlja zbirku od 85 članaka objavljenih u Islamskim informativnim novinama Preporod, od čega je 68 članaka objavljeno u istoimenoj rubrici Preporoda od 2005. do 2009. godine, a 17...
TRAJNOST ISLAMSKOG NASLIJEĐA:  RUKOPISI GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

TRAJNOST ISLAMSKOG NASLIJEĐA: RUKOPISI GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

Trajnost islamskog naslijeđa: rukopisi Gazi Husrev-begove biblioteke naslov je djela dr. Mustafe Jahića, bivšeg dugogodišnjeg direktora Gazi Husrev-begove biblioteke (1987-2014). Knjiga se sastoji od 390 stranica teksta sa preko tri stotine ilustracija u boji, uzetih iz rukopisa koji su predstavljeni u ovoj knjizi, a sadrži Riječ izdavača (str....