Fond periodike

U ukupnom fundusu Gazi Husrev-begove biblioteke časopisima pripada značajno mjesto. Bitna odlika fonda periodike je raznolika jezička zastupljenost.

Ipak, među starijim časopisima dominiraju oni na orijentalnim jezicima – osmanski, arapski i perzijski, a od evropskih jezika zastupljeni su časopisi izdavani na bosanskom jeziku arapskim pismom (bosančicom ili arebicom), zatim latinicom i ćirilicom, te časopisi na njemačkom jeziku iz vremena vladavine Austro-Ugarske Monarhije.

Najstariji časopis koji je u Bosni i Hercegovini izlazio na osmanskom jeziku bio je Salname-i vilayet-i Bosna (Godišnjak Bosanskog vilajeta), službeno glasilo Vilajetske uprave koje je izdavano od 1866. do 1878. godine. Kasnije je časopis ponovo pokrenut pod nazivom Bosna ve Hersek vilayeti salnamesi, a izlazio je od 1882. do 1892. godine kao službeni godišnjak Zemaljske vlade i štampan u Zemaljskoj štampariji u Sarajevu. U fondu periodike čuvaju se objavljeni brojevi ovog godišnjaka.

Među saradnicima koji su objavljivali tekstove u ovom godišnjaku, svako iz oblasti svog interesovanja, bili su predstavnici prve plejade bošnjačkih intelektualaca, među kojima izdvajamo Ibrahim-bega Bašagića, Mehmeda Teufika Azabagića, Saliha Safveta Bašića, Mustafu Hilmija Muhibića i Saliha Sidkija Hadžihusejnovića Muvekkita.

U ovom fondu čuvaju se brojevi lista Gülşeni Saray (Sarajevski cvjetnik), koji je pokrenuo Mehmed Šakir Kurtćehajić, jedan od prvih bošnjačkih novinara. List je štampan dvojezično, na osmanskom i bosanskom jeziku (ćirilicom), a izlazio je od 1868. do 1872, odnosno do smrti njegovog pokretača.

Među starijim listovima u fondu periodike su listovi Vatan (1884–1897) i Rehber (1897–1902), štampani na osmanskom jeziku i namijenjeni prvenstveno vjerskim službenicima, ali zbog svoje tematike popularni među širim slojevima stanovništva.

U fondu periodike čuvaju se i brojni časopisi i listovi koji su izlazili početkom 20. stoljeća, kao što su: Behar (Sarajevo, 1900–1911), Musavat (Mostar, 1906–1909), Gajret (Mostar–Sarajevo, 1907–1914, 1921–1922, 1924–1941), Tarik (Sarajevo, 1908–1910), Yeni Musavat (Sarajevo, 1909–1911), Mu'allim (Sarajevo, 1910–1913) i mnogi drugi.

Treba posebno spomenuti da se u ovom fondu čuvaju i brojevi Glasnika Zemaljskog muzeja, koji izlazi u Sarajevu od 1889. godine do danas.

Gazi Husrev-begova biblioteka, osim starih časopisa, prikuplja i savremene časopise koji se publiciraju u Bosni i Hercegovini na jezicima i pismima njenih naroda, zatim časopise iz Evrope i vanevropskih zemalja koji se objavljuju na evropskim jezicima, kao i časopise iz islamskog svijeta štampane na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Nabavka savremenih časopisa odvija se putem razmjene, pretplate i poklona.