Katalozi rukopisa

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci čuva se 10.585 kodeksa rukopisa na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Biblioteka je počela sa objavljivanjem katalogâ ovih rukopisa 1963. godine, kada je
objavljen prvi svezak, a do danas je objavljeno ukupno osamnaest svezaka, u kojima je kataloški obrađeno 10.190 kodeksa rukopisa. Ovdje treba posebno istaći veliku pomoć Fondacije za islamsko naslijeđe al-Furqān iz Londona, koja od 1998. godine, između ostalog, kontinuirano materijalno pomaže obradu i štampanje katalogâ rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, uključujući i reprint izdanja prvog i drugog sveska Kataloga arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa.

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK I

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK I

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak I (drugo izdanje), London – Sarajevo, 1421/2000, Obradio: Kasim Dobrača, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   PREDGOVOR PRVOM IZDANJU PREFACE TO THE FIRST EDITION UVODNA RIJEČ...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK II

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK II

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak II (drugo izdanje), London – Sarajevo, 1423/2002, Obradio: Kasim Dobrača, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ DRUGOM IZDANJU FOREWORD TO THE SECOND EDITION PREDGOVOR...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK III

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK III

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, I PERZIJSKIH RUKOPISA Svezak III, Sarajevo 1991, Obradio: Zejnil Fajić, Izdavač: Mešihat Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, O. Pariške komune 4. Sadržaj PREDGOVOR INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA ETIKA I PROPOVJEDNIŠTVO (AL-AHLAQ WA’L-MAW’IZA) Arapski Turski DJELA ČIJE VRIJEME NASTANKA NIJE POZNATO Turski Perzijski Bosanski INDEKSI INDEKS DJELA INDEKS AUTORA INDEKS PREPISIVAČA INDEKS MJESTA INDEKS VAKIFA INDEKS BIVŠIH VLASNIKA...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IV

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IV

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak IV, London – Sarajevo, 1998, Obradio: Fehim Nametak, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj UVODNA RIJEČ PREDGOVOR FOREWORD PREFACE UVOD INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA KNJIŽEVNOST: ARAPSKI RUKOPISI KNJIŽEVNOST: TURSKI RUKOPISI KNJIŽEVNOST: PERZIJSKI RUKOPISI KNJIŽEVNOST: RUKOPISI NA BOSANSKOM JEZIKU INDEKSI INDEKS NASLOVA INDEKS NASLOVA U TRANSKRIPCIJI INDEKS...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK V

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK V

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak V, London – Sarajevo, 1999, Obradio: Zejnil Fajić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina....
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VI

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VI

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak VI, London – Sarajevo, 1420-1999, Obradio: Mustafa Jahić,, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ FOREWORD UVOD INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA RUKOPISI GRAMATIČKIH DJELA INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova u transkripciji Indeks autora Indeks prepisivača Indeks vakifa i vlasnika Indeks mjesta Signaturni indeks Kataloški indeks PRILOZI...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak VII, London – Sarajevo, 1420-2000, Obradio: Haso Popara i Zejnil Fajić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA STILISTIKA a) arapski b) turski c) bosanski METRIKA a) arapski b) turski c) perzijski RJEČNICI Arapski rječnici Arapsko-turski rječnici Arapsko-tursko-bosanski rječnici Arapsko-tursko-perzijsko-bosanski rječnici Arapsko-perzijski rječnici Arapsko-perzijsko-turski rječnici Perzijsko-turski rječnici Tursko-bosanski rječnici Tursko-italijanski rječnici Bosansko-turski rječnici Bosansko-arapsko-turski rječnici Bosansko-turski rječnici Bosansko-tursko-perzijsko-arapski rječnici INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VIII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VIII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak VIII, London – Sarajevo, 1421-2000 Obradio: Mustafa Jahić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj UVODNA RIJEČ UVOD FOREWORD INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA GRAMATIKA Arapski rukopisi Turski, perzijski i bosanski rukopisi SINTAKSA Arapski rukopisi Turski rukopisi NEIDENTIFICIRANI RUKOPISIBEZ POČETKA I KRAJA...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IX

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IX

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak IX, London – Sarajevo, 1422-2001, Obradio: Haso Popara, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE ITRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA UVOD U ISLAMSKO PRAVO ISLAMSKO PRAVO Arapski rukopisi Turski rukopisi Bosanski rukopisi INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova u transkripciji Indeks autora Indeks prepisivača Indeks vakifa...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK X

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK X

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak X, London – Sarajevo, 1423-2002, Obradio: Osman Lavić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE ITRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA UVOD U ISLAMSKO PRAVO     Arapski rukopisi   ISLAMSKO PRAVO Arapski rukopisi Turski rukopisi Bosanski rukopisi ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA Arapski rukopisi Turski rukopisi ISLAMSKO NASIJEDNO...