Katalozi rukopisa

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci čuva se 10.585 kodeksa rukopisa na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Biblioteka je počela sa objavljivanjem katalogâ ovih rukopisa 1963. godine, kada je
objavljen prvi svezak, a do danas je objavljeno ukupno osamnaest svezaka, u kojima je kataloški obrađeno 10.190 kodeksa rukopisa. Ovdje treba posebno istaći veliku pomoć Fondacije za islamsko naslijeđe al-Furqān iz Londona, koja od 1998. godine, između ostalog, kontinuirano materijalno pomaže obradu i štampanje katalogâ rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, uključujući i reprint izdanja prvog i drugog sveska Kataloga arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa.