Gramatika i stilistika Kur’ana autor dr. Mustafa Jahić

Cijena: 25 KM

Gramatika i stilistika Kur’ana autor dr. Mustafa Jahić

Značajno cjelovito djelo koje se bavi gramatičkim i stilskim osobenostima kurʼanskog teksta. Ovo djelo će zbog temeljite obrade navedene teme, čemu doprinosi i konsultiranje velikog broja izvora i literature, biti od koristi svima koje interesira gramatičko-stilistički aspekt kurʼanskoga iskaza, posebno onima koji se bave jezikom Kurʼana, prije svega studentima islamskih nauka i arapske filologije.