Naši penzioneri

mr. Osman Lavić, direktor

 

Nihad Njemčević, knjižničar

 

Mr. Hamida Karčić, sekretar

 

Hfz. Haso Popara, istraživač specijalnih zbirki

 

Dr. Mustafa Jahić, viši naučni saradnik, specijalne zbirke

 

Azra Gadžo-Kasumović, istraživač/arhivista na arhivu osmanskih dokumenata

 

Sabiha Azra Kantardžić, bibliotekar – Fond monografskih publikacija na evropskim jezicima

 

Nail Njemčević, portir

 

Muhamed Mušić, snimatelj u Odjelu za IKT i reprografiju

 

Ahmed Mehmedović, Kustos muzejske zbirke i voditelj Fonda fototeke

 

Ahmed Mešić, sekretar u izgradnji

 

Nasih Karavdić, knjižničar

 

Muhamed Mrahorović, bibliotekar

 

Ćuprija Sulejman, knjižničar

 

Jelovac Selim, bibliotekar na Fondu orijentalistike

 

Fajić Zejnil, bibliotekar na Fondu rukopisa

 

Hfz Halid Hadžimulić, bibliotekar na Fondu rukopisa

 

Vejzagić Merzuk, Arhiv IZ

 

Dudo Džehva, higijeničarka