Naši penzioneri

Nihad Njemčević, knjižničar

 

Mr. Hamida Karčić, Sekretar

 

Hfz. Haso Popara, istraživač specijalnih zbirki

 

Dr. Mustafa Jahić, viši naučni saradnik, specijalne zbirke

 

Azra Gadžo-Kasumović, istraživač/arhivista na arhivu osmanskih dokumenata

 

Sabiha Azra Kantardžić, bibliotekar – Fond monografskih publikacija na evropskim jezicima

 

Nail Njemčević, portir

 

Muhamed Mušić, snimatelj u Odjelu za IKT i reprografiju

 

Ahmed Mehmedović, Kustos muzejske zbirke i voditelj Fonda fototeke

 

Ahmed Mešić, sekretar u izgradnji

 

Nasih Karavdić, knjižničar

 

Muhamed Mrahorović, bibliotekar