Fond fototeke

Fototeka Gazi Husrev-begove biblioteke postepeno je formirana prikupljanjem fotografija, razglednica, dopisnica, filmova, slajdova i drugog sličnog materijala. Prvi zvanični popis fotografija koje su se nalazile u Gazi Husrev-begovoj biblioteci sačinili su i potrebnim potpisima opremili početkom 1957. godine Muhamed Pašić i Muhamed Mujagić. Tada je evidentirano 1.216 fotografija, uz 12 manjih albuma sa 384 fotografije. Danas Fototeka broji oko 20.000 fotografija, a podijeljena je na Stari fond, u kojem su fotografije nastale uglavnom do Drugog svjetskog rata, i Novi fond, sa fotografijama iz kasnijeg vremena.

Stari fond

Stari fond se sastoji od originalnih fotografija i starih razglednica. U njemu se nalazi 3.850 primjeraka, inventarisanih i analitički obrađenih u odgovarajućem programu. U ovom fondu su zastupljene fotografije i stare razglednice naših gradova (najbrojnije su, razumljivo, iz Sarajeva), starih mahala, stambenih objekata, džamija, mekteba, starih mostova, tekija, turbeta, mezarja, nišana, česama, šadrvana i sebilja, hamama, hanova i karavan-saraja. U fondu se čuvaju fotografije uleme, istaknutih pojedinaca i grupa (generacije učenika medresa i drugih vjerskih škola, društava i udruženja), ljudi i žena u narodnim nošnjama, sela i naselja, raznih svečanosti i narodnih skupova, prirodnih ljepota i rijetkosti. Samo na starim fotografijama i razglednicama sačuvan je izgled brojnih džamija i drugih vjerskih i svjetovnih objekata, porušenih i devastiranih tokom naše bremenite prošlosti.

Novi fond

Novi fond čine fotografije snimljene u novije vrijeme i fotografije koje se i danas snimaju. Fond se proširuje snimanjem na terenu, povremenim otkupom i poklonima. Sve fotografije Novog fonda razvrstane su u nekoliko grupa prema različitim kriterijima. Ovaj dio Fototeke sadrži fotografije bosanskih gradova, čaršija, karakterističnih ulica i sokaka, fotografije nošnji i običaja Bošnjaka i drugih naroda u Bosni i Hercegovini, zatim fotografije prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine, stećaka i bogumilskih nekropola. Ukratko, gotovo svaki segment života Bosne i Hercegovine, njene materijalne kulture i prirodnog naslijeđa zastupljen je i, manje ili više, predstavljen na fotografijama ovog fonda Fototeke. Cijeli fond je digitaliziran, popraćen odgovarajućim legendama i signaturom, radi lakšeg korištenja analitički obrađen, i tako spreman za upotrebu.

ZBIRKA POŠTANSKIH MARAKA

Pored rukopisa, dokumenata, monografskih i periodičnih publikacija, po kojima je Gazi Husrev-begova biblioteka poznata u svijetu, Biblioteka posjeduje i druge značajne zbirke koje do sada nisu bile predmet javnog prezentiranja. Među njima je zbirka poštanskih maraka pod nazivom „Islam na poštanskim markama“, koja se u Biblioteci nalazi od 1990. godine. Vlasnik ove zbirke bio je Ihsan Zulfikarpašić (1922–1990), koji je oporukom zavještao da se zbirka poslije njegove smrti pokloni Biblioteci. Zulfikarpašić je rođen u Foči, ali je u Sjedinjenim Američkim Državama živio oko 30 godina. Sedamdesetih godina prošlog vijeka odlučio je da se posveti sakupljanju poštanskih maraka s islamskim motivima. Vremenom je sakupio vrijednu zbirku, i kao član filatelističkih društava učestvovao na mnogim izložbama u SAD, a za svoj rad je dobio brojna priznanja i nagrade.

Druga vrijedna zbirka poštanskih maraka poklonjena je Biblioteci 2015. godine od strane JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo. Poštanske marke iz ove zbirke podijeljene su u slijedeće grupe: Gradovi; Islamski objekti; Značajne građevine; Znamenite ličnosti; Umjetnost; Običaji; Praznici; Značajni događaji; Jubileji. Pored ove dvije zbirke, Biblioteka je već ranije imala nekoliko albuma poštanskih maraka iz austrougarskog perioda, iz vremena Kraljevine Jugoslavije i SFR Jugoslavije, a 2015. godine je supruga Ihsana Zulfikarpašića poklonila još tri albuma iz kolekcije njenog muža, tako da Biblioteka sada posjeduje jednu veoma vrijednu i respektabilnu zbirku poštanskih maraka.