Arhiv Islamske zajednice

Arhiv Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini čini arhivska građa specijaliziranog tipa, nastala kroz rad i aktivnosti organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Građa je nastajala u razdoblju od 1882. do 2016. godine i predstavlja značajan i bogat izvor podataka za historijska i druga naučna istraživanja o djelatnosti Islamske zajednice.
Arhiv je smješten u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu kao odjeljenje u sklopu Biblioteke. Arhiv trenutno raspolaže sa 13 fondova i 6 arhivskih zbirki te znatnim brojem varia (skup arhivalija različitih po formatu i hronologiji nastanka). Fondovi su u potpunosti sačuvani, djelimično sređeni i pristupačni, a kao pomagala istraživačima mogu poslužiti izvorni protokoli i druge pomoćne arhivske knjige. Većina spisa pisana je na bosanskom jeziku, manje na osmanskom, arapskom, njemačkom i drugim jezicima. Ukupna količina arhivske građe koja je smještena u depou ovog arhiva iznosi 850 dužinskih metara, uključujući i 2.130 arhivskih knjiga. Količina arhivske građe, broj fondova i zbirki mijenja se u zavisnosti od sređenosti, obrade i prispijeća nove građe.

ZBIRKE:

 1. Mutevelijski završni računi, budžet, namira, 1910–1971;
 2. Projektna dokumentacija, socijalistički period;
 3. Medrese, 1892–1992;
 4. Imamati, 1936–1949;
 5. Gruntovne knjige, popis vakufske imovine Islamske zajednice u BiH, 1910–1911;
 6. Geografske karte, socijalistički period.

FONDOVI:

 1. Zemaljska vakufska komisija za BiH, 1883–1894;
 2. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo za BiH, 1890–1895;
 3. Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo za BiH, 1895–1909;
 4. Ulema-medžlis, 1882–1958;
 5. Vakufsko-mearifski saborski odbor, 1909–1930;
 6. Vakufska direkcija u Sarajevu, 1930–1941;
 7. Vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu, 1941–1946;
 8. Vakufska direkcija u Sarajevu, 1946–1952;
 9. Muftijstva:
  1. travničko, 1916–1930;
  2. tuzlansko, 1916–1935;
  3. mostarsko, 1916–1936;
  4. sarajevsko, 1916–1936;
  5. banjalučko, 1916–1936;
  6. bihaćko, 1916–1929;
 10. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo u Sarajevu, 1930–1941;
 11. Kotarsko vakufsko-mearifsko povjerenstvo u Sarajevu, 1941–1947;
 12. Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ, 1930–1992;
 13. Starješinstvo Islamske vjerske zajednice u BiH, 1969–1978.

ARHIVSKE KNJIGE:

Arhivske knjige se odnose na djelovodne protokole, finansijsko i materijalno poslovanje organa i ustanova Islamske zajednice iz različitih perioda. Uređene su po godinama i fondovima. Trenutno posjedujemo 2.130 arhivskih knjiga iz perioda 1878–2016. godine.