Uprava i osoblje

Upravni odbor Biblioteke je najviši organ upravljanja u Biblioteci. Sastoji se od pet članova, od kojih su dva predstavnici Biblioteke, a tri delegira Rijaset Islamske zajednice. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članovi aktuelnog Upravnog odbora Gazi Husrev-begove biblioteke su:

Dr. Hilmo Neimarlija, predsjednik

Mr. Dževad Pleh, član

Nihad Mehmedović, član

Fatima Tinjak, član

Ruhulah Hodžić, član

Biblioteka obavlja svoju djelatnost putem sljedećih odjeljenja:

Uprava i administracija

Mr. Hamida Karčić, sekretar
email: hkarcic@ghb.ba

Šahsena Đulović, saradnik za odnose sa javnošću
email: sdjulovic@ghb.ba

Zijad Ohranović, ekonom-administrativni radnik

a) Odjeljenje specijalnih zbirki

Hfz. Hamza Lavić, bibliotekar
email: hlavic@ghb.ba

Fatima Tinjak, bibliotekar
email: ftinjak@ghb.ba

b) Odjeljenje obrade bibliotečke i nebibliotečke građe

Amela Lepir, bibliotekar
Fond serijskih publikacija
email: alepir@ghb.ba

MA Ejla Ćurovac, bibliotekar
Fond monografskih publikacija na evropskim jezicima
email: emuhovic@ghb.ba

MA Meho Manjgo, referent – obrada građe fonda fototeke i muzejske zbirke
email: mmanjgo@ghb.ba

MA Hamza Kurtanović, orijentalista
Fond monografskih publikacija na orijentalnim jezicima
email: hkurtanovic@ghb.ba

c) Odjeljenje Arhiva Islamske zajednice

Muhamed Hodžić, viši arhivist
email: mhodzic@ghb.ba

Amina Kadribegović-Mehić, arhivist
email: akadribegovic@ghb.ba

Mustafa Berhamović, arhivski manipulant
email: mberhamovic@ghb.ba

d) Odjeljenje za korisnike

Hazim Lepir, referent na infopultu
email: hlepir@ghb.ba

Izudina Zukorlić, referentni bibliotekar
email: izukorlic@ghb.ba

Kerim Njemčević, knjižničar
email: knjemcevic@ghb.ba

Nihad Njemčević, knjižničar
email: nnjemcevic@ghb.ba

e) Odjeljenje konzervacije i restauracije

Madžida Smajkić, mr. konzervator
email: msmajkic@ghb.ba

Mevludin Kost, konzervator
email: mkost@ghb.ba

Ruhulah Hodžić, konzervator
email: rhodzic@ghb.ba

Houssein Lutumba, pomoćni konzervator
email: hlutumba@ghb.ba

f) Odjeljenje IKT i snimanja – reprografije

Faruk Špilja, IT menadžer
email: fspilja@ghb.ba

Sabahudin Čingić, IT administrator
email: scingic@ghb.ba

g) Odjeljenje tehničke podrške

Riad Zembo, održavalac tehničkih postrojenja
email: rzembo@ghb.ba

Hankija Fehratović, higijeničarka

 

Hiba Begić, higijeničarka

 

Selma Mehić, higijeničarka

 

Zarfa Cocalić, higijeničarka

 

Adnan Ćurovac, noćni čuvar

 

Edin Lepenica, noćni čuvar

 

Ensar Brčić, noćni čuvar

 

Tarik Kočo, noćni čuvar