Uprava i osoblje

Upravni odbor Biblioteke je najviši organ upravljanja u Biblioteci. Sastoji se od pet članova, od kojih su dva predstavnici Biblioteke, a tri delegira Rijaset Islamske zajednice. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članovi aktuelnog Upravnog odbora Gazi Husrev-begove biblioteke su:

Prof. dr. Nedžad Grabus, predsjednik

Mr. Osman Lavić, član

Faruk Hašimović, član

Meho Manjgo, član

Ruhulah Hodžić, član

Biblioteka obavlja svoju djelatnost putem sljedećih odjeljenja:

Uprava i administracija

Mr. Dženan Handžić, direktor
email: dzenan.handzic@ghb.ba

Mr. Šahsena Đulović, saradnik za odnose sa javnošću
email: sahsena.djulovic@ghb.ba

Amela Kovač-Prutina, sekretar
email: amela.kovac@ghb.ba

Zijad Ohranović, referent za administrativne poslove

a) Odjeljenje specijalnih zbirki

Hfz. mr. Hamza Lavić, viši bibliotekar
email: hamza.lavic@ghb.ba

Fatima Tinjak, viši bibliotekar
email: fatima.tinjak@ghb.ba

MA Meho Manjgo, bibliotekar/arhivista na obradi specijalnih zbirki

MA Hamza Kurtanović, bibliotekar/arhivista na obradi specijalnih zbirki
email: hamza.kurtanovic@ghb.ba

Ali Drkić, arhivista/referent na obradi specijalnih zbirki
email: ali.drkic@ghb.ba

MA Emrah Seljaci, arhivista – pripravnik na obradi specijalnih zbirki
email: emrah.seljaci@ghb.ba

b) Odjeljenje obrade bibliotečke i nebibliotečke građe

Amela Lepir, viši bibliotekar
Fond serijskih publikacija
email: amela.lepir@ghb.ba

MA Ejla Ćurovac, viši bibliotekar
Fond monografskih publikacija na evropskim jezicima
email: ejla.curovac@ghb.ba

Izudina Zukorlić, bibliotekar
Fond monografskih publikacija na orijentalnim jezicima
email: izudina.zukorlic@ghb.ba

c) Odjeljenje Arhiva Islamske zajednice

Muhamed Hodžić, viši arhivist
email: muhamed.hodzic@ghb.ba

Amina Kadribegović-Mehić, arhivist
email: amina.kadribegovic@ghb.ba

Hazim Lepir, arhivist
email: hazim.lepir@ghb.ba

Edin Lepenica, arhivist
email: edin.lepenica@ghb.ba

d) Odjeljenje za korisnike

Mr. Mustafa Berhamović, referentni bibliotekar
email: mustafa.berhamovic@ghb.ba

Kerim Njemčević, knjižničar
email: kerim.njemcevic@ghb.ba

Adnan Ćurovac, referent na Info-pultu
email: adnan.curovac@ghb.ba

e) Odjeljenje konzervacije i restauracije

mr. Madžida Smajkić, konzervator
email: madzida.smajkic@ghb.ba

Mevludin Kost, konzervator
email: mevludin.kost@ghb.ba

Ruhulah Hodžić, konzervator
email: ruhulah.hodzic@ghb.ba

Abas Lutumba, pomoćni konzervator
email: abas.lutumba@ghb.ba

f) Odjeljenje IKT i snimanja – reprografije

Faruk Špilja, IT menadžer
email: faruk.spilja@ghb.ba

Sabahudin Čingić, IT Administrator
email: sabahudin.cingic@ghb.ba

g) Odjeljenje tehničke podrške

Riad Zembo, održavalac elektro-mašinskih postrojenja i instalacija
email: riad.zembo@ghb.ba

Hankija Fehratović, higijeničarka

Hiba Begić, higijeničarka

Selma Mehić, higijeničarka

Zarfa Cocalić, higijeničarka

Dijana Pindžo, higijeničarka

Remzija Muhić, higijeničarka

Ensar Brčić, portir/noćni čuvar

Muhamed Kalajdžić, portir/noćni čuvar

Tarik Kočo, portir/noćni čuvar

Nermin Zgodić, portir/noćni čuvar