Katalog izložbe blagodarja medresa

Cijena: KM

Katalog izložbe blagodarja medresa

U katalogu su predstavljene cjeline: Povijesni nastanak i razvoj medresa u Bosni i Hercegovini, Medrese koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH, Arhitektura medresa, Kompleksi medresa, Vakufname medresa, Nastavni planovi i programi, Rukopisni udžbenici, Novi udžbenici, Specifičnosti odgojno-obrazovnog rada medresa, Uspjeh i društveni doprinos alumnista medresa, Priznanja i nagrade alumnistima i profesorima medresa, Neki od istaknutih muderrisa i profesora medresa, Alumnisti medresa na različitim fakultetima u Bosni i Hercegovini, Alumnisti medresa na fakultetima u svijetu.

Autori izložbe Blagodarja medresa i pratećeg kataloga su Ruhullah Hodžić i Meho Manjgo, a izdavači su Gazi Husrev-begova biblioteka i El-Kalem.