Katalozi rukopisa

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci čuva se 10.585 kodeksa rukopisa na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Biblioteka je počela sa objavljivanjem katalogâ ovih rukopisa 1963. godine, kada je
objavljen prvi svezak, a do danas je objavljeno ukupno osamnaest svezaka, u kojima je kataloški obrađeno 10.190 kodeksa rukopisa. Ovdje treba posebno istaći veliku pomoć Fondacije za islamsko naslijeđe al-Furqān iz Londona, koja od 1998. godine, između ostalog, kontinuirano materijalno pomaže obradu i štampanje katalogâ rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, uključujući i reprint izdanja prvog i drugog sveska Kataloga arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa.

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XI

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XI

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XI, London – Sarajevo, 1424-2003, Obradio: Zejnil Fajić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE ITRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA ENCIKLOPEDIJA Arapski rukopisi Turski rukopisi KUR’AN A) MUSHAFI B) DIJELOVI KUR’ANA C) POJEDINA SURETA D) PRIJEVODI KUR’ANA Turski rukopisi Perzijski rukopisi Bosanski rukopisi E) REGISTAR KUR’ANA NAUKA O...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XII, London – Sarajevo, 1424-2003, Obradio: Mustafa Jahić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ FOREWORD UVOD ITRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA MEDICINA I FARMACIJA Arapski rukopisi Turski rukopisi Perzijski rukopisi VETERINA Turski rukopisi MATEMATIKA Arapski rukopisi Turski rukopisi ASTRONOMIJA Arapski rukopisi Turski rukopisi Perzijski rukopisi ASTROLOGIJA Arapski rukopisi Turski rukopisi Perzijski rukopisi TAJANSTVENE NAUKE 1. Mineralogija i alhemija Turski rukopisi 2. Tajanstvena moć...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XIII, London – Sarajevo, 1425-2004, Obradio: Haso Popara, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE ITRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCUA TESAVVUF – ISLAMSKI MISTICIZAM Arapski rukopisi Turski rukopisi Perzijski rukopisi Bosanski rukopisi INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova u transkripciji Indeks autora Indeks prepisivača Indeks vlasnika i...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIV

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIV

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XIV, London – Sarajevo, 1426-2005, Obradio: Osman Lavić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ FOREWORD PREDGOVOR PREFACE UVOD INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA UVOD U ISLAMSKO PRAVO(USUL AL-FIQH) Arapski rukopisi ISLAMSKO PRAVO Arapski rukopisi Turski rukopisi Bosanski rukopisi ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XV

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XV

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XV, London – Sarajevo, 1427-2006, Obradio: Osman Lavić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD TRANSKRIPCIJA MUSHAFI PRIJEVODI KUR’ANA Turski jezik Perzijski jezik DIJELOVI KUR’ANA ENAMI INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova u transkripciji Indeks prepisivača Indeks vlasnika i vakifa Indeks mjesta Kataloški index Signaturni index PRILOZI...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVI

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVI

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XVI, London – Sarajevo, 1429-2008, Obradio: Haso Popara, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   SADRŽAJ UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD FOREWORD PREFACE INTRODUCTION IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA GRAMATIKA Arapski rukopisi Turski rukopisi STILISTIKA Arapski rukopisi METRIKA Arapski rukopisi Turski rukopisi RJEČNICI Arapsko-arapski Arapsko-turski Arapsko-tursko-bosanski Arapsko-perzijski Arapsko-perzijsko-turski Arapsko-bosanski Perzijsko-turski Perzijsko-bosanski Tursko-bosanski Tursko-bosansko-arapski Bosansko-tursko-bosanski KNJIŽEVNOST Arapski Turski Zbirke Perzijski Bosanski INDEKSI Indeks naslova Indeks naslova u transkripciji Indeks autora Indeks prepisivača Indeks vlasnika i vakifa Indeks mjesta Signaturni indeks Kataloški indeks PRILOZI...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XVII, London – Sarajevo,1431-2010, Obradio: Osman Lavić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, 22A Old Court Place, London. W8 4PL, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   SADRŽAJ UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA MUSHAFI PRIJEVODI KUR’ANA DIJELOVI KUR’ANA NAUKA O ČITANJU...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVIII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVIII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XVIII, London – Sarajevo,1434-2013, Obradio: Haso Popara, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, 22A Old Court Place, London. W8 4PL, U.K, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ FOREWORD PREDGOVOR PREFACE UVOD INTRODUCTION TRANSKRIPCIJA – TRANSCRIPTION ENCIKLOPEDIJA – ENCYCLOPEDIA Arapski jezik – Arabic language FILOZOFIJA – PHILOSOPHY Arapski jezik...