Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XV

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XV

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XV, London – Sarajevo, 1427-2006,

Obradio: Osman
Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
TRANSKRIPCIJA
MUSHAFI
PRIJEVODI KUR’ANA

Turski
jezik

Perzijski
jezik

DIJELOVI KUR’ANA
ENAMI
INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
prepisivača

Indeks
vlasnika i vakifa

Indeks
mjesta

Kataloški
index

Signaturni
index

PRILOZI