Leksikon bošnjačke uleme

Cijena: 120 KM

Leksikon bošnjačke uleme

Djelo je autora Ahmeda Mehemedovića, dugogodišnjeg uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke, koje je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg projekta Biblioteke u realizaciji Ahmeda Mehmedovića. Poučeni dugogodišnjim iskustvom i potražnjom naših domaćih i inostranih korisnika i istraživača za učenjacima i djelima ljudi sa naših prostora, proistekla je ideja da se iskoriste svi postojeći resursi Biblioteke i na jednom mjestu prikupe njihova imena. Leksikon bošnjačke uleme je objedinio imena, biografije i bibliografije Bošnjaka koji su u svome vremenu i prostoru ostvarili vidljiv naučni, kulturni, vjerski ili bilo koji drugi uspjeh. U Leksikon su uvršteni alimi sa natprosječnim doprinosom u naučnoj oblasti kojom su se bavili od 16. do 21. stoljeća koji su dali značajan doprinos na raznim poljima djelovanja.

 

Sadrži 1859 imena naših alima s prostora koji je pripadao bosanskom ejaletu i Bosni i Hercegovini sa biografskim i bibliografskim podacima. Među njima šejhul islami, reisu-l-uleme, kazi-askeri, muftije, kadije, muderisi, hafizi, šejovi, književnici koji su pisali na orijentalnim jezicima, vakifi iz reda uleme, kaligrafi, prepisivači, iluminatori, upravni službenici i drugi. Tvrdog je uveza i sastoji se od 549 stranica.