Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK X

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak X, London – Sarajevo, 1423-2002,

Obradio: Osman Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
ITRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
UVOD U ISLAMSKO PRAVO

 

 

Arapski
rukopisi

 

ISLAMSKO PRAVO

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

ISLAMSKO NASIJEDNO PRAVO

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

ZAKONI

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

POSTUPAK PRED ŠERIATSKIM SUDOVIMA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vlasnika i vakifa

Indeks
mjesta

Kongruencija
brojeva I

Kongruencija
brojeva II

PRILOZI