Delegacija Rijaseta Islamske zajednice u posjeti ”Noor Internacional” centru u Indiji

Delegacija Rijaseta Islamske zajednice u posjeti ”Noor Internacional” centru u Indiji

Na poziv Centra ”Noor International Microfilm”, a u organizaciji Fondacije Mulla Sadra iz Sarajeva, delegacija Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini boravila je od 14. do 19. aprila 2017. u posjeti New Delhiju u Indiji. Delegacija, koju je predvodio Razim Čolić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu, a u čijem sastavu su bili i mr. Osman Lavić – direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i Mevludin Kost – restaurator i konzervator, imala je priliku upoznati se sa načinom rada Centar ”Noor”.

U skladu sa ranije potpisanim sporazumom saradnja između ovog centra i Gazi Husrev-begove biblioteke se odvija na polju restauracije starog papira i kože, te reprint izdanju rijetkih rukopisa koje posjeduje Biblioteka. Tokom posjete razgovarano je o proširivanju saradnje na druge djelatnosti kao što su proizvodnja repromaterijala za restauraciju, obuka kadrova Biblioteke na ovim poslovima i prijevod i štampanje Kataloga rukopisa Biblioteke na engleski i perzijski jezik.

Centar ”Noor” osnovan je prije 38 godina s ciljem konzervacije, restauracije i očuvanja kulturnog naslijeđa ovoga područja od propadanja. Procjenjuje se da na području Indije danas ima oko pola miliona islamskih rukopisa. Centar je svoj rad usmjerio na proizvodnju repromaterijala za konzervaciju i restauraciju (umjesto nabavke skupog japanskog papira), zatim tuševa, ulja i drugih materijala neophodnih za restauraciju starog papira, te proizvodnju kožnih uveza za rukopise. Poseban odjel se bavi ispisom kur’anskog teksta u različitim dimenzijama i različitim vrstama pisma. Ovdje se može vidjeti najveći i najmanji ispisani primjerak Mushafa na materijalima iz vlastite proizvodnje. Osim toga, Centar razvija i djelatnost izrade minijatura za iluminiranje rukopisnog teksta, te reprint izdanja rukopisa, kako onih smještenih u njihovoj biblioteci, tako i rukopisa u vlasništvu drugih institucija.

Osim Centra ”Noor”, delegacija je, tokom boravka u ovoj zemlji posjetila i veći broj naučnih i kulturnih ustanova i održala niz sastanaka sa njihovim predstavnicima.

Tradicionalno gostoprimstvo i susretljivost domaćina, te požrtvovanost direktora Fondacije Mulla Sadr, gosp. Sulejmanija učinili su ovaj boravak korisnim i ugodnim za delegaciju Islamske zajednice u BiH.