DŽEVAD KARAHASAN: Izabrana djela

DŽEVAD KARAHASAN: Izabrana djela

Izabrana djela Dževada Karahasana je zbirka koja sadrži 10 knjiga: Sara i Serafina, Izvještaji iz tamnog vilajeta, Kuća za umorne, Kraljevske legende, Noćno vijeće, Istočni diwan, Knjiga vrtova / O jeziku i strahu, Šahrijarov prsten, Što pepeo priča i zbirku eseja Dnevnik selidbe.
Karahasan je rođen 1953. godine u Duvnu, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon toga u Sarajevu studira komparativnu književnost i dramaturgiju, te je i danas omiljeni profesor na tim odsjecima Filozofskog fakulteta i Akademije scenskih umjetnosti. U akademskom pogledu profesor Karahasan je postigao veoma značajne rezultate, te je dao ogroman doprinos proučavanju književnosti, a posebno sa akcentom na dramaturgiju. U jednom periodu svoga života, od 1986. do 1993. godine, Dževad Karahasan je bio dekan na Akademiji scenskih umjetnost u Sarajevu, a od 1994. godine biva pozvan da predaje kao gostujući profesor na europskim univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Baselu, na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu, kao i na Univerzitetu u Sarajevu. Profesor Karahasan je izniman dramaturg, i neka od njegovih najpoznatijih dramskih djela su Čudo u latinluku, Misionari, te Koncert ptica koji je napisan 1997. godine, a koji je do nedavno izvođen u Kamernom teatru 55.