Hamza Karčić – Međunarodni odnosi : pogled iz Sarajeva

Hamza Karčić – Međunarodni odnosi : pogled iz Sarajeva

Hamza Karčić je rođen 1982. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Odsjeku političkih nauka i međunarodnih odnosa Fakulteta ekonomije i administrativnih nauka Boğazici univerziteta u Istanbulu 2005. godine. Magistrirao je na Odsjeku međunarodnih odnosa i evropskih studija na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti 2006. godine. Drugi magisterij stekao je na Edmund A. Walsh School of Foreign Service na Georgetown univerzitetu u Washingtonu 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga Kongresa u kreiranju američke vanjske politike prema Bosni i Hercegovini 1990-1996 odbranio je 2014. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Napisao je veliki broj stručnih i naučnih radova, a trenutno je zaposlen na Fakultetu političkih nauka kao vanredni profesor.

Knjiga Međunarodni odnosi : pogled iz Sarajeva je zbirka tekstova Hamze Karčića objavljenih u dnevnom listu Oslobođenje u periodu od 2009. do 2020. godine. Kako autor kaže, cilj najvećeg broja tekstova je da se skrene pažnja javnosti na manje poznate teme i pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa vezane uz Bosnu i Hercegovinu. U knjizi su osim članaka o konkretnim međunarodnim odnosima, prisutni i članci koji se bave temama kao što su međunarodna zajednica, euroatlantske integracije, te pojam zamrznuti sukob koji bi možda na dobar način objasnio situaciju u Bosni i Hercegovini u postratnom periodu.

Kako piše prof.dr. Elmir Sadiković, knjiga Međunarodni odnosi: pogled iz Sarajeva predstavlja koherentnu zbirku objavljenih politoloških analiza utjecaja međunarodne zajednice, a prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, na politiku i političke procese u Bosni i Hercegovini.

Kroz sedamdeset kraćih tekstova autor govori o temama kao što su adresa međunarodne zajednice, zvaničnici RBiH u memoarima Clintonovih saradnika, Azerbejdžanska politika na Balkanu, Bosanski muslimani i Hidžaska željeznica, te mnoge druge.

Profesorica dr. Nermina Mujagić u svom osvrtu kaže kako je riječ o tekstovima koji autentično nose u sebi pečat jednog vremena, bola kroz kojeg su prošli građani i građanke Bosne i Hercegovine, i koji je posebno odjeknuo u američkoj vanjskoj politici. Znatan dio tekstova podučava bosanskohercegovačku javnost o nekoliko značajnih tematika iz oblasti međunarodnih odnosa, među kojima je američka vanjska politika najdominantnija, što je logično ako znamo da je ona polje autorove naučne ekspertize…

Knjiga je izdata u mekom uvezu na 223 stranice, od strane Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 2021. godine. Urednik ovog izdanja je Mahir Sokolija, a štampu je radila štamparija Grafičar iz Bihaća.