Imami Medžlisa IZ Žepče posjetili Gazi Husrev-begovu biblioteku

Imami Medžlisa IZ Žepče posjetili Gazi Husrev-begovu biblioteku

U utorak, 20.9. 2022. godine, Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu posjetili su imami Medžisa IZ Žepče na čelu sa glavnim imamom Džaferom ef. Gračićem. Njihovi domaćini su bili: voditelj muzejske zbirke i fototeke GHB Meho Manjgo, koordinatorica Odjela za konzervaciju i restauraciju GHB Madžida Smajkić i saradnica za veze s javnošću i marketing GHB Šahsena Đulović.

Gosti su obišli „Muzej knjige“ u kojem je prikazan dio rukopisne, arhivske i štampane građe, te izdvojeni raritetni muzejski predmeti koji imaju za cilj predstaviti posjetiocima odnos ovdašnjeg čovjeka prema knjizi, njen historijski put nastanka, umnožavanja, korištenja i čuvanja na prostoru Bosne i Hercegovine.

Nakon muzeja obišli su Odjeljenje za konzervaciju i restauraciju i depo knjiga, a na kraju im se obratio i direktor Biblioteke, mr. Osman Lavić. Dogovoreni su neki vidovi saradnje koji će biti realizirani u skorije vrijeme, a radi se o procjeni stanja rukopisa i starih knjiga koja je u vlasništvu Medžlisa IZ Žepče, kao i postavljanje tematskih izložbi GHB u ovom gradu.