Izložba rukopisnih džuzeva Kur’ana

Izložba rukopisnih džuzeva Kur’ana

U povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana 1444. hidžretske godine u auli Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu postavljena je izložba „rukopisnih džuzeva Kurʼana“ koji se čuvaju u Biblioteci.

Izloženi džuzevi (dijelovi) Kurʼana ističu se izvanrednom kaligrafijom, likovnim ukrasima i posebno lijepim povezima sa zlatnim rozetama utisnutim u kožu na koricama s vanjske i unutarnje strane. Pažnju posebno privlače džuzevi Kurʼana koje je nepoznati kaligraf prepisao u 16. stoljeću po narudžbi velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića, kao i dva raritetna rukopisa 22. i 27. džuza Kurʼana, koji se formatom (59 x 40 cm) i pismom ističu u odnosu na ostale džuzove Kurʼana.

Osim primjeraka rukopisa na izložbi su predstavljeni i bogato opremljeni štampani primjerci Kurʼana, te kožne torbice za čuvanje Kurʼana gdje se izdvaja kožna torbica najmanjeg sačuvanog rukopisa Kurʼana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Njegove dimenzije su 4 x 5 cm, a prepisan je vjerovatno u 17. stoljeću.

Izložba sadrži i osam informativnih panela koji zajedno s izloženim materijalom u vitrinama ukazuju na poštovanje i ljubav koju muslimani Bosne i Hercegovine iskazuju prema Kur’anu, prvenstveno putem usklađivanja vlastitog života sa njegovim sadržajem, a zatim učenjem, pamćenjem, skrušenim slušanjem i kaligrafskim ispisivanjem kur’anskoga teksta, te propisanim odijevanjem, uzimanjem abdesta, držanjem Kur’ana na propisanoj visini i adekvatnom mjestu.