Nove generacije djece – nove generacije biblioteka

Nove generacije djece – nove generacije biblioteka

Ministarstvo
kulture i turizma Republike Turske uputilo je poziv Gazi Husrev-begovoj
biblioteci u Sarajevu da predstavnik Biblioteke učestvuje na Međunarodnoj
manifestaciji 54. sedmice biblioteka u Ankari
, Republika Turska.
Ovogodišnja manifestacija pod nazivom ”Nove
generacije djece – Nove generacije biblioteka”
održana je u Nacionalnoj
biblioteci Turske u Ankari u periodu od 26. do 28. marta 2018. godine.

U tri
dana manifestacije održana su četiri panela u kojima su uzeli učešće predstavnici
iz Nacionalnih biblioteka Katara, Kirgistana, Baškortostana (Rusija), Gagauza
(Moldavije), Kosova i Gazi Husrev-begove biblioteke iz Sarajeva, kao i
predstavnici Nacionalnih i Dječijih biblioteka iz Turske.

Predstavnik
Gazi Husrev-begove biblioteke bila je Madžida Smajkić, mr. konzervator.
Učesnici su predstavili svoje institucije i iskustva u radu sa predškolskom i
školskom djecom i predložili smjernice u poboljšanju i približavanju biblioteke
djeci, ističući posebno razne vrste radionica sa djecom, opremanje posebnih
kutaka za djecu, i slično.