OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE ČITAONICE

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE ČITAONICE

Obavještavamo vas da čitaonica Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu počinje sa radom u ponedjeljak 05.10.2020. godine. Čitaonica će raditi svaki radni dan od ponedjeljka do petka u periodu od 9:00 do 15:30 sati.

Korištenje čitaonice će biti u dva termina/dvokratno.

Čitaonica će se koristiti na slijedeći način:

1) Prvi termin od 9:00 do 12:00 sati

Drugi termin od 12:30 do 15:30 sati

2) U razmaku od dva termina izvršit će se dezinfekcija čitaonice

3) Samo jedan korisnik će biti za jednim stolom tj. maksimalno 20 korisnika može biti u isto vrijeme u čitaonici

4) Obavezno je dezinficiranje obuće i ruku na ulazu u zgradu Biblioteke

5) Korisnici su dužni nositi maske u prostorijama čitaonice

6) Bibliotečka građa će se izdavati dva puta u toku dana:

Prvi termin    – 9:30 sati

Drugi termin – 13:00 sati

Uslovi korištenja čitaonice će se korigovati u zavisnosti od epidemiološke situacije u Federacije BiH i preporuka nadležnih organa.