Prezentacije o filateliji u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Prezentacije o filateliji u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci postavljena je izložba poštanskih maraka sa islamskim motivima iz Bosne i Hercegovine i svijeta, koja će biti otvorena sve do 15.03.2015. godine.

S tim u vezi, u mjesecu februaru 2015, u
saradnji sa JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, bit će organizovane prezentacije o poštanskim
markama i filateliji za učenike osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.

Filatelija je pojam koji označava sistematsko
sakupljanje i proučavanje poštanskih maraka i drugih poštanskih dokumenata.
Danas u svijetu postoji milion sakupljača poštanskih maraka, odnosno
filatelista, i organiziraju se mnogobrojna prestižna takmičenja iz ove
discipline.

Kad su u pitanju škole, poštanske marke mogu
biti vrlo koristan edukativni materijal, odnosno jedan vid pomoćnog nastavnog
sredstva za većinu nastavnih predmeta. Uz pomoć njih učimo o prošlosti i
historiji, geografiji, prirodi, umjetnosti, književnosti i mnogim drugim naučnim
oblastima ili disciplinama. Poštanske marke nas vode na put oko svijeta,
pružajući nam mogućnost upoznavanja drugih civilizacija, znamenitosti i važnih
događaja.

Osim toga, sakupljanje
poštanskih maraka je jedan vrlo cijenjen, koristan i zanimljiv vid hobija, a
hobi ili rekreacija su vrlo važni, kako za djecu, tako i za odrasle.
Istraživanja su pokazala da bavljenje nekom vrstom hobija doprinosi boljoj
koncentraciji i produktivnosti, razvija kreativnost, te ljude čini
zadovoljnijima i sretnijima.
Filatelija kao vid hobija ima mnogo svojih
prednosti u odnosu na druge hobije, a neki od njih su finansijska
pristupačnost, otpornost na vremenske uslove, tj. njime se možete baviti u
svako doba godine, zatim, dugotrajnost, tj. možete se njime baviti cijeli život
a da nikada ne nestane materijala za sakupljanje itd.

Zbog svega ovoga, a posebno u nastojanju da
mladim naraštajima ponudimo kvalitetne sadržaje i altrenative za neumjereno prisustvo na
internet mrežama, u virtualnom svijetu, Gazi Husrev-begova biblioteka će
otvoriti svoja vrata i pružiti im priliku upoznavanja sa novim vidom korištenja
slobodnog vremena.

Inače, Gazi Husrev-begova biblioteka, u okviru svog
fonda fototeke posjeduje kvalitetnu filatelističku zbirku, koja obuhvata
poštanske marke iz BiH i cijelog svijeta.