Sabira Husedžinović – Graditeljstvo Bosne i Hercegovine kroz stoljeća

Sabira Husedžinović – Graditeljstvo Bosne i Hercegovine kroz stoljeća

Knjiga Graditeljstvo Bosne i Hercegovine kroz stoljeća je divna publikacija koju od srca preporučujemo našim korisnicima. Riječ je o veoma obimnoj, na preko 1000 stranica napisanoj knjizi o pojavi arhitekture u Bosni i Hercegovini i svih njenih manifestacija od najstarijih vremena pa do danas. Autorica je hronološkom metodom u 12 poglavlja prezentirala veoma bogatu arhitektonsku baštinu na našem prostoru od perioda antike do austrougarskog perioda, dajući informacije i o trenutnom stanju pomenutih objekata. Autorica Sabira Husedžinović je popisala i analizirala profane i sakralne objekte, kulturne, muzejske objekte, a posebno značajan segment predstavljaju kratki uvodi koji nam jasno preciziraju uslove u kojima je građeno, te za šta su objekti služili tokom vremena.

U dvanaest poglavlja su obrađene teme: Antičko doba, Bazilike, Stećci, Medievalni gradovi, Katolički sakralni objekti, Pravoslavni sakralni objekti, Judaistički sakralni objekti, Evangelistički sakralni objekti, Islamski sakralni objekti, Svjetovni osmanski objekti, Stambeni objekti, Vrijeme Austrougarske uprave, a knjiga završava pojmovnikom, biografijom autorice i korištenom literaturom. Recenzije su pisali Adnan Busuladžić, Aida Idrizbegović Zgonić, Miljana Okilj i Maja Popovac.

Knjiga je izdata 2020. godine u Sarajevu od strane izdavačke kuće Dobra knjiga. Urednik je Hadžem Hajdarević, glavna urednica projekta Hana Kevilj, dizajn, DTP i dizajn naslovnice su radili Affan Šikalo i Tarik Jesenković.