Sarajevo: Promovirana knjiga “Vakufi u Visokom: Nacionalizacija i povrat (1945-2021)” (VIDEO)

Sarajevo: Promovirana knjiga “Vakufi u Visokom: Nacionalizacija i povrat (1945-2021)” (VIDEO)

Knjiga “Vakufi u Visokom: Nacionalizacija i povrat (1945-2021)”, autora mr. Mustafe Berhamovića, promovirana je danas u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, a povodom Dana vakifa.

Djelo predstavlja dorađen magistarski rad, koji je s naslovom “Nacionalizacija i povrat vakufske imovine u Visokom u periodu 1945-2021.” odbranjen na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

– U procesu istraživanja nacionalizacije vakufa u Visokom obrađen je veliki broj katastarskih čestica i historijata parcela do kojih smo došli uz pomoć Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina i Zemljišnoknjižnog ureda Visoko. Od Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Visoko dobili smo katastarske karte iz Austro-Ugarskog perioda grada Visokog sa starim premjerima vakufske imovine, a od Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove katastarske karte grada Visokog s novim premjerima vakufske imovine. U Historijskom arhivu Sarajevo i Arhivu Bosne i Hercegovine pronašaosam Odluku o određivanju užeg građevinskog rejona u Visokom iz 1959. godine – kazao je autor.

Kako dodaje, zanimljiva je činjenica da u Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru kojeg je smještena i arhiva grada Visokog, nisu pronađeni dokumenti koji govore o nacionalizaciji vakufske imovine u Visokom.

– Posredstvom Vakufske direkcije u Sarajevu došli smo do zemljišnoknjižnih uložaka koji potvrđuju koja je imovina bila u vlasništvu vakufa prije nacionalizacije. Veliki je izazov bio istraživati ovu temu jer i sama zadire u imovinsko-pravne odnose, kao i zbog težine dobijanja podataka o nacionaliziranim vakufima za koje veliki broj stanovnika, koji žive u Visokom i okolnim mjestima, i nemaju informacije da su to uopće bili vakufi – naveo je autor.

Izrazio je nadu da će njegovo djelo doprinijeti “podizanju svijesti o važnosti institucije vakufa i vakufke imovine, te da će probuditi interesovanje za ovom tematikom, kao i za eventualnim aktivnostima koji će se sprovesti u cilju očuvanja i povrata vakufskih dobara”.

O knjizi su ovom prilikom, osim autora, govorili prof. dr. Ahmet Alibašić, dr. Senaid Zajimović i mr. Osman Lavić.

– Koristimo svaku priliku da govorimo o temama poput ove kojom se bavi knjiga koju danas promoviramo – o nacionalizaciji, o oduzetim vakufima, o velikom broju vakifa koji su vakufili za potrebe šire zajednice, a onda došao neki sistem ili neka zla ruka pa sve to uzela, otuđila, nacionalizirala, ili  uzurpirala na bilo koji drugi način. Danas je Dan vakifa, ciljano smo odabrali ovu knjigu, ovu temu, da još jednom podsjetimo javnost šta se desilo s vakufima tih vakifa koji su uvakufljavali svoju imovinu, u ovom slučaju konkretno u Visokom – kazao je direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović.

Naglasio je da se autor veoma detaljno posvetio temi, analizirao najmanje deset slučajeva konkretnih nekretnina koje su oduzete u proteklom socijalističkom sistemu, i više od deset građevinskih parcela unutar gradske zone.

– Ovo govori da su ciljano išli na to da razvlaste ne samo Islamsku zajednicu, nego i Bošnjake, i druge koji su koristili tu imovinu, u socijalnom, humanitarnom smislu, ekonomskom, obrazovnom. Jedan dio je korišten za potrebe vjerske zajednice, ali ne sve. Želimo još jednom javnosti ukazati samo na jedan grad, danas govorimo o tome šta se desilo u Visokom, a u svim gradovima se desila slična situacija. Mi u Vakufskoj direkciji podržavamo ovakve projekte -naglasio je Zajimović.

Kako je naglašeno tokom promocije, ova knjiga se može preporučiti istraživačima pravnih i imovinskih odnosa u Bosni i Hercegovini u spomenutom periodu, zaljubljenicima u lokalnu historiju, pravnicima, historičarima i svima kojima je cilj otkrivanje istine i činjenica.

Promociju su zajedno organizirali Vakufska direkcija Islamske zajednice i Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu.

Knjiga je ranije promovirana u Visokom, u okviru manifestacije “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini”.

(MINA)

 

Preuzeto sa portala: Preporod.info