Upriličena izložba Bosanske vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Galeriji Općine Novi Grad

Upriličena izložba Bosanske vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Galeriji Općine Novi Grad

U četvrtak, 22. 6. 2017. godine, u 16,30 sati u Galeriji Općine Novi Grad otvorena je izložba pod nazivom Bosanske Vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Ovu gostujuću izložbu, prvu od tri predviđene u novoizgrađenim prostorijama ove općine, otvorili su direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić i načelnik g. Semir Efendić.

Na izložbi su predstavljeni najznačajniji vakifi i vakufi, koji su ”odigrali važnu ulogu u urbanom, privrednom, kulturno-prosvjetnom i infrastrukturnom aspektu ”našeg društva. Prikazane vakufname, po svojoj formi i funkciji, istovjetne su s vakufnamama ”nastalim u bilo kojem dijelu osmanskog državno-pravnog sistema, bez obzira na kojem ”krajoliku nastajale.
Iz mnoštva vakufnama koje se čuvaju u fundusu Gazi Husrev-begove biblioteke njihov izbor ”na ovoj izložbi odražava vrlo važne društveno-historijske i kulturološke pojave u Bosni i Hercegovini u četiri ”stoljeća osmanske uprave. Kao historijsko-pravni dokumenti, vakufname formom i sadržajem odražavaju povijesnu zbilju ”sveukupnog društvenog stanja i hoda institucije vakufa tokom trajanja osmanske uprave na ovim prostorima.
Izložba je bila postavljena od 22. 06. 2017. – 28. 06. 2017. ” godine u sklopu sporazuma o saradnji na zajedničkim projektima iz oblasti kulture i historijskog nasljeđa potpisanog između ove općine i sedam institucija kulture (Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Umjetničke galerije Sarajevo, Javne ustanove Muzej Sarajeva, JU Muzej ”Alija Izetbegović”, Gazi Husrev-begove biblioteke, Bošnjačkog instituta – Fondacija Adila Zulfikarpašića i Historijskog arhiva Sarajevo), čija realizacija će se odvijati u toku ove godine.
Ovom prilikom se zahvaljujemo Općini Novi grad, njihovom načelniku g. Semiru Efendiću kao i uposlenicima na pruženoj prilici i dobroj saradnji na prezentovanju našeg kulturnog nasljeđa. Naša radost je još veća jer je ova izložba prva u nizu dogovorenih aktivnosti čija realizacija se dešava u godini kada Gazi Husrev-begova biblioteka navršava 480 godina svoga kontinuiranog rada i djelovanja, a Općina Novi Grad 40. godina postojanja.
F.T.