Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija

[vc_wp_text]Međunarodna konferencija "Dijasporalni i migrantski identiteti: društveni, kulturološki, politički i religijsko-duhovni aspekti" Sarajevo, 23. i 24. april, 2015.[/vc_wp_text][vc_wp_text] Ekonomska, politička i prisilna migracija odavno je prisutna u stvarnosti Balkanskih muslimana. U